ACTUEEL...    vervolg         

vorige pagina...
 

 

► 03 december 2011
Vliegveldlobby haalt - zoals algemeen mocht verwacht - zijn slag thuis:  geplande grote aanpassingswerken kunnen doorgaan zonder milieueffectenrapport
"Wij breiden niet uit, maar doen gewoon enkele aanpassingen" weet directeur Stefaan Van Eeckhoutte te vertellen in "Het Nieuwsblad".

Die "enkele aanpassingen" mogen dan wel zijn:
- Opbreken en verplaatsen/uitbreiden huidige slingerende taxibaan, die nu nog in de veiligheidsstroken komt van de startbaan en de parking. 
- Opbreken en heraanleggen vliegtuigparkings ten Z van de (nieuwe) taxibaan, voor kleinere en grotere toestellen, tot Boeing 737 en Airbus 319. 
- Draaispiegels voor grotere vliegtuigen op startbaanuiteinden 
- Afbraak loodsen op de bouwsite parking en de bouw van nieuwe loodsen achter de woningen van de Tuinwijklaan te Bissegem.
- Aanleg dienstweg ten Z van de parkings naar de openbare weg 
- Bouw brandweerkazerne/verkeerstoren 
- Verplaatsen meteo, verlichting, signalisatie, kerosinebevoorrading 
- Afwatering
Dat er hierbij bijvoorbeeld 2760 vrachtwagens puin en aarde zullen moeten vervoerd worden, dat er 2 ha (= 4 voetbalvelden) of 8% extra beton wordt gegoten, lijkt maar een detail. Aanpassingen zijn aanpassingen!

Maar het meest schrik had de vliegveldlobby dat omwille van milieuredenen de geplande werken niet zouden kunnen doorgaan. Het vliegveld is immers ingeplant tussen woonzones. 
Er werd van meetafaan geen enkel risico genomen:  het milieueffectenrapport mocht er niet komen. Je weet maar nooit!

Nochtans: 

-  Er werd nooit eerder een MER gemaakt voor het vliegveld, aangezien de huidige vergunning dateert van vóór de MER-plicht.  Een luchthaven dus, zonder MER !!!
- België werd recent nog door Europa (het Hof van Justitie) veroordeeld voor het te beperkt toepassen van de MER-plicht, waarbij het precies ging over deze ontheffingen.
- Er geen enkel argument kan aangehaald worden waarom een studie over de gevolgen voor het milieu niet zou mogen uitgevoerd worden. 
  Als er toch geen ernstige gevolgen zouden zijn voor de woonkwaliteit in de omgeving, waarom is men dan tegen de opmaak van een rapport...?

De strategie is duidelijk: 
door de reeks opeenvolgende uitbreidings- en aanpassingswerken steeds als onbelangrijk voor te stellen, wordt beetje per beetje gaandeweg toch een heuse luchthaven gebouwd in een woonzone en dat zonder enige milieubeperking.

(Ps: deze geplande infrastructuurwerken kunnen pas een aanvang nemen na de aanpassing van de beheersstructuur (die nu al 5 jaar aansleept) én nadat de Vlaamse Overheid de geldkraan opendraait om met miljoenen euro's over de brug te komen, wat niet zo evident lijkt in tijden van financiële en economische crisis.)


► 09 november 2011
Kortrijk en Wevelgem botsen over vliegveld
De intercommunale vliegveld-Wevelgem wil binnenkort op kosten van de belastingbetaler van start gaan met ingrijpende infrastructuurwerken op zijn terreinen.
De stad Kortrijk vindt een milieueffectenrapport daarvoor niet wenselijk, terwijl de gemeente Wevelgem dit juist wél noodzakelijk acht.
Uitspraak hierover eind november...
Lees het volledige artikel in "Het Nieuwsblad"

Een milieueffectenrapport (MER) voor de ingrijpende infrastructuurwerken op het vliegveld.  
Uit het lastenboek: 
"Voor afvoer van grond en puin hebben wij de totale hoeveelheid geraamd op 38 750 ton. 
Rekening houdende met een gemiddelde lading van 28 ton per vrachtwagen (trekker-oplegger) komt dit overeen met ongeveer 1380 vrachtwagens over de gehele duur van de werken voor de afvoer, en 1380 voor de aanvoer."

Lees hier een uitgebreid verslag waarover het nu eigenlijk gaat.    

 

► 08 november 2011
"Aantal zakenvluchten op vliegveld Wevelgem neemt met een vijfde toe"...
wordt in een euforische bui van "officiële zijde" de wereld ingestuurd.  Momenteel staat de teller op 1905 tegenover 1610 in 2010.

Uiteraard vergeet men bij deze goednieuwshow te vertellen dat het jaar 2010 het absolute dieptepunt was in 30 jaar zakenvluchten.
In de periode van 1980 tot 2010 waren er vorig jaar nooit minder zakenvluchten! Het is dus de logica zelve dat de boot niet blijft zinken en dat er een lichte verhoging valt te noteren van het zakenverkeer. Dit resultaat sluit perfect aan met de jaarlijkse fluctuaties van de laatste 30 jaar. We bekijken beter de resultaten op langere termijn.
Wanneer we dan de nieuwe resultaten vergelijken met die van 2008 bijvoorbeeld, stellen wij nog altijd een achteruitgang vast van 33%.
Alweer een kwestie van "perceptie" dus...
Maar de miljoenen subsidies MOETEN er komen. De infrastructuurwerken die men (zonder MER - Milieueffectenrapport) wenst gesubsidieerd en gerealiseerd te krijgen, betekenen gegarandeerd het einde van de tunnel.
Je zult wat zien: vanaf NU heeft Kortrijk een bloeiende internationale luchthaven (waar wel 20 zakenmensen per dag gebruik van maken).
In het kader van de financiële crisis in het land (en in Kortrijk) een heel prettig vooruitzicht.

PS:   1905 zakenvluchten op 10 maanden tijd...    1905/300 = 6,35 vluchten gemiddeld per dag en dat voor een miljoeneninvestering... 
Proficiat, heren politici. We zijn goed bezig.  
Lees hier "Knack.be"


► 22 oktober 2011
"Belgische korte vluchten zijn ecologische dwaasheid"

De korte vluchten van 85 kilometer zouden bij elk traject 5,5 ton CO² uitstoten. 
Op de luchthaven van Luik zijn er dagelijks nog steeds vluchten naar of vanuit Zaventem of Oostende. 
Dat meldt de krant La Meuse, die de vluchten als een ecologische dwaasheid afdoet.
En in Wevelgem?  Juist...!  Ruim 1 op 3 vluchten zijn korteafstandsvluchten van minder dan 100 km!
Lees het volledige artikel in "De Morgen".

 

► 10 oktober 2011
Wat iedereen in Zuid-West-Vlaanderen al langer wist...: "40 procent meer heli's in ons land"
Zo stond vanmorgen in de Vlaamse dagbladen te lezen.  Nu hoort u het ook eens van iemand anders!
Lees hierover in  "De Standaard"   of   "De Morgen".

 

► 05 oktober 2011
Daar zijn ze dan:  de cijfers!
Ziehier het activiteitenrapport van Airport Bissegem voor de eerste acht maanden van 2011.
Vergelijk de resultaten met die van de voorbije jaren (per 8 maanden!)

VLIEGBEWEGINGEN

Professioneel

2008 2009 2010 2011   verschil met 2010
4065 2566 2420 2719

+ 12,36 %

Andere bewegingen (scholingsvluchten, training, pleziervluchten)

2008 2009 2010 2011  verschil met 2010
18755 21520 21232 20222

- 4,76 %

Vliegtuigbewegingen Totaal

2008 2009 2010 2011  verschil met 2010
22820 24086 23652 22941

- 3,01 %


AANTAL PASSAGIERS 


Professioneel  (met inbegrip van piloten en boordpersoneel)

2008 2009 2010 2011  verschil met 2010
12877 7661 7999 9202

+ 15,04 %

Andere passagiers:  scholingsvluchten, training, pleziervluchten 
                        (met inbegrip van de instructeurs en de leerlingpiloten)

2008 2009 2010 2011  verschil met 2010
34224 39222 40297 38366

- 4,79 %

Passagiers Totaal (met inbegrip van piloten, boordpersoneel, instructeurs, leerlingpiloten)

2008 2009 2010 2011  verschil met 2010
47101 46883 48296 47568

- 1,51 %

Nachtvluchten

2008 2009 2010 2011
79 83 66 95

Conclusie:
Van het verhoopte herstel, na het crisisjaar 2010, is niets terechtgekomen: minder bewegingen, minder passagiers.
Maar dankzij de exponentieel toegenomen helikoptervluchten worden de resultaten van bijvoorbeeld het professioneel verkeer, enigszins presentabel.
Cijfers van de helikoptervluchten worden omwille van de "privacy" niet vrijgegeven (sic!), maar op zaterdag en zondag varieert hun aandeel van 30% tot 50%, handig verweven in alle resultaten.
Zonder de helikopters zou de neerwaartse spiraal waarin het vliegveld zich bevindt, overduidelijk worden.
Daar kunnen noch vers geld, noch allerlei steunmaatregelen niets aan veranderen.  
Merk op dat het segment "nachtvluchten" serieus hoger scoort dan de voorbije jaren.
Waarschijnlijk zijn er in de regio beduidend meer zakenlui die overuren moeten kloppen...
 
Het blijft wachten op het jaareinde om definitieve conclusies te kunnen neerschrijven. Maar de trend is (al een paar jaar) gezet...► 25 september 20
11 
Kermiszondag in Bissegemdaar zijn ze weer!

           
  
Prachtige, zonnige, gezellige kermisdrukte in het centrum van de gemeente, ongelukkig verpest door het niet-aflatende helikopterlawaai van op het vliegveld.
Daarom dit schrijven aan de directeur van het vliegveld, de heer Stefaan Van Eeckhoutte.

Geachte heer directeur, 
Gisteren zondag, 25 september, was het kermiszondag in Bissegem.
De hele dag werd het centrum van de gemeente geplaagd door overmatig helikopterlawaai. Het hield gewoon niet op.
Nochtans zegt de milieuvergunning die op 5 februari 2004 door de gouverneur werd afgeleverd: 
Bijzondere vergunningsvoorwaarden:
- voor de dagperiodes op zon- en feestdagen:  het realiseren van een stelselmatige en significante vermindering van de geluidshinder (zowel van recreatieve als van nachtvluchten).
 
Helikoptervluchten zijn de laatste paar jaar een nieuwe bron van geluidsoverlast die volledig indruist tegen bovenstaande vergunningsvoorwaarde.
De actiegroep Vliegveld Wevelgem wenst hiertegen formeel klacht in te dienen. Daarenboven zullen we onze klachten ook formuleren aan de bevoegde minister.
Het irritante helikopterverkeer (scholings-, oefen- en recreatieve vluchten) loopt momenteel de spuigaten uit en wordt op geen enkele manier door u onder controle gehouden.
Beleefde groeten,

Van een andere Bissegemnaar ontvingen wij de volgende klacht, die doorgegeven werd aan de Vlaamse Ombudsdienst te Brussel:

Ik heb een klacht over:
mobiliteit-luchthaven Wevelgem

Mijn klacht:
Niettegenstaande de milieuvergunning duidelijk stelt dat er geen toename van geluid meer mag zijn, hebben we de laatste maanden enorm te lijden onder het lawaai van helicopters. Er is een helicopter bedrijf bijgekomen op de site rond het vliegveld. In de weekends mogen die heli's geen touch en go' s uitvoeren . Hoe is het dan te verklaren dat vooral tijdens de weekends je moeilijk een kwartier zonder helicoptergeluid kan?
Daarnaast lijdt de omgeving ook nog steeds onder het lawaai van de sportvliegtuigjes die hun oefenvluchtjes vliegen. Dit boven een zeer dichtbevolkt gebied!
Met het gewone vliegverkeer hebben we geen problemen.
Maar door de scholingsvluchen en de helicopters kan je onmogelijk nog genieten van een zomerse dag in je tuin.
Waar kunnen we ons richten om dat probleem aan te pakken? De luchthaven zelf minimaliseert steeds het probleem!
Er zijn er velen die er enorm gestresseerd van worden maar de meesten zijn het moe om naar de luchthaven te bellen of naar vergaderingen te gaan!

K.L. uit Bissegem

 

 

► 30 augustus 2011 
Nachtvluchten...
Vanmorgen vroeg landde er om 02.35 uur een licht sportvliegtuigje op het vliegveld van Wevelgem.  Het vliegtuigje landde uiterst voorzichtig, in het holst van de nacht.  Met de motor nauwelijks hoorbaar, zweefde het over de huizenrijen...
Om 03.25 uur, werd dit nog eens fijntjes overgedaan. Zelfde scenario, misschien ging het om hetzelfde vliegtuigje. In het holst van de nacht, nauwelijks hoorbaar...
Met ons slecht karakter stellen wij ons daar natuurlijk direct vragen bij.   Wat of wie moesten die twee vliegtuigjes zo dringend komen afleveren in Wevelgem?
Organen voor transplantatie, met een sportvliegtuigje?  De zoon van Kadhafi?  Een levering ...
Joost mag het weten, maar in ieder geval waren het vast en zeker twee vluchten die alweer een meerwaarde hebben opgeleverd voor het economische leven in de regio.  
Dat kunnen we beslist ook zeggen van de Nederlandse jet  (PH xxx) die in de loop van de dag eindeloos bleef landen en opstijgen.  Want geef toe, het is nergens beter voor een oefenvlucht met een jet dan boven de Bissegemse dorpskern.

 

► 30 juni 2011
Vliegveld krijgt van de Federale Overheid een nieuw I.C.A.O-certificaat voor onbepaalde duur.

Dergelijk certificaat is nodig om internationale zakenvluchten te kunnen ontvangen. 
Daarenboven vertonen de trafiekcijfers over de eerste vijf maanden van 2011 voor het buitenlands zakenverkeer een stijging met ruim 14%, wat niet echt verwonderlijk is na de historisch lage cijfers van 2010...
Maar enig goed nieuws voor het aanmodderende vliegveld is dankbaar meegenomen.


► mei 2011               
HELIKOPTERS !!!                HELIKOPTERS !!!


                  

Uit de recente vliegcijfers van het eerste kwartaal van 2011 blijkt een licht herstel van het aantal bewegingen op het vliegveld. 
Er lijkt een kleine inhaalbeweging te gebeuren tot op het niveau van 2008 na de catastrofale cijfers van het voorbije jaar.
De omwonenden weten echter beter.  Deze kentering is bijna volledig toe te schrijven aan de ongebreidelde toename van het aantal helikoptervluchten.
Waar de helikopterbewegingen vorig jaar al goed waren voor 16% van het totaal van de bewegingen, bereikt dit segment nu al ruim 20% der bewegingen.
In de voorbije meimaand waren op vliegveld Wevelgem 1/3 van de vluchten op zaterdag en de helft van de vluchten op zondag helikoptervluchten.

Van in de vroege morgen tot laat op de avond wordt het Bissegemse luchtruim verpest door het voortdurende Vietnamlawaai.  Om horendol van te worden !!!
Vooral het blauwe toestel (OO-CHE ???) en het gele toestel (OO-AMD ???) laten zich opmerken. 
Voor de omwonenden mag er snel een eind komen aan het mooie zomerweer.  (Geen barbecue meer; maar ook geen verfoeilijk helikopterlawaai!).

Nochtans is de milieuvergunning van 10 april 2008 die door de provincie West-Vlaanderen aan het vliegveld werd verleend overduidelijk.  
Hierin staat letterlijk te lezen...
"Bijzondere vergunningsvoorwaarden
1. wat betreft de dagperiodes op zon- en feestdagen: het realiseren van een stelselmatige en significante vermindering van de geluidshinder (zowel van recreatieve als van nachtvluchten);
2. voor de dagperiode, andere dan op zon- en feestdagen:  het hanteren van het stand-still-principe..."

Benieuwd hoe de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, deze duidelijke overtreding zal aanpakken...

 

► 06 mei 2011
Het 14-koppig brandweerkorps van het vliegveld kan eindelijk nog eens in actie komen en ditmaal voor écht:  "Vliegtuig vat vuur in hangar"► 20 april 20
11

Gelezen in diverse media:  Vlaamse luchthavens zijn bodemloze put
De twee grote regionale luchthavens in Vlaanderen - Antwerpen en Oostende - hebben de voorbije tien jaar ruim 100 miljoen euro Vlaams overheidsgeld gekregen, terwijl hun omzet amper 70 miljoen euro bedroeg. 
Bovendien groeiden de dotaties voor de dagelijkse werking ook stelselmatig aan. "Onverantwoord", sneert Groen!-fractieleider in het Vlaams parlement Filip Watteeuw in De Standaard en in De Morgen.
En hoe zou het zitten met het vliegveld van Wevelgem "Kortrijk-airport"?
vraag je je dan af...
Maar aangezien dit vliegveldje niet belangrijk genoeg is als Vlaamse luchthaven, wordt het in de studie niet eens vermeld, maar alles laat vermoeden dat Wevelgem er niet beter aan toe is:  "Veel geblaat, maar weinig wol!"
Niettegenstaande de jarenlange uitzichtloze zakencijfers, blijft men ook hier maar janken voor meer geld.► 22 februari 20
11

Gisteren, jaarlijkse infovergadering voor de omwonenden.
Goed gevulde zaal (ontvangsthal van het luchthavengebouw).  Weinig relevante/nieuwe info. Geanimeerd debat achteraf.
Toch veel bijgeleerd:
- In 2010 waren 16% van de bewegingen op rekening van de verfoeilijke helikopters. Echte cijfers van de helikoptertrafiek kan men om redenen van privacy niet geven. Lol !!
Duidelijk is wel dat er een belangrijke toename valt te noteren t.o.v. de voorbije jaren. (In 2009 nog 14%.)
- Er werden en worden nooit echte geluidsmetingen gedaan op en in de buurt van het vliegveld.  Alle voor handen zijnde gegevens omtrent geluidsproductie en -overlast worden geëxtrapoleerd d.m.v. een theoretisch model.
Het certificaat dat bij een vliegtuig afgeleverd wordt bij het verlaten van de fabriek bepaalt hoe zwaar het toestel weegt in de geluidscontourenstudie.  Daarbij is de gebruikte uitlaat of propeller of vliegstijl niet van belang...
Theorie is theorie!  Een sportvliegtuigje met een certificaat van 55 dB,  produceert volgens de studie hoe dan ook 55 dB.
Op die manier is geen enkel vliegtuig in overtreding en haalt het vliegveld moeiteloos de opgelegde geluidsnormen voorzien in de milieuvergunning en moet het op geen enkele manier rekening houden met de klachten van de omwonenden, wegens ongegrond.
- Off the record laat Yves Debaere,  provincieraadslid, weten dat de achteruitgang van de zakenvluchten t.o.v. 1980, 1990 en 2000 niet echt een achteruitgang is maar te wijten aan een nieuwe interpretatie van het woord "zakenvlucht".
Blijkbaar waren de vroegere zakenvluchten niet echt zakenvluchten, maar werden ze wel genoteerd als zakenvluchten omdat Wevelgem nu eenmaal een zakenluchthaven is, die de "captains of industry" van Wevelgem en omstreken moeten helpen in hun zakelijke zaken.  Maar dat zijn uw en onze zaken niet.
- Er werd door het enthousiaste publiek nogmaals gewezen op het feit dat de politici alweer schitterden door hun afwezigheid (op Marie De
Clerck - CD&V -  na).  
Geen burgemeesters of schepenen van milieu. Geen mensen aan wie je hét eindelijk eens zou kunnen zeggen en die er misschien iets zouden kunnen aan doen.
- We drinken uit hetzelfde glas en pissen in dezelfde plas.  Er zijn geen aanpassingen of verbeteringen voor de omwonenden te verwachten.
Al wie zijn naam leesbaar op het blaadje heeft ingevuld, wordt volgend jaar in februari weer uitgenodigd voor de volgende aflevering van het verhaal zonder einde  "Er was eens een klein vliegveld dat groot wou zijn..."

Lees hier de tussenkomst van de actiegroep Vliegveld Wevelgem.  

Het Nieuwsblad schrijft "Omwonenden vliegveld klagen over geluidsoverlast"

Lees hier "De Streekkrant"  Klachten over het vliegveld


► 22 februari 2011
Het Nieuwblad van vandaag heeft een blunder van formaat ontdekt op de website van de stad Kortrijk.
Bij de aankondiging van de jaarlijkse infovergadering verwijst de Kortrijkse website voor meer info naar www.vliegveldwevelgem.be ,  de website van de actiegroep tegen het vliegveld.
Waarvoor onze dank. Deze vaststelling leidde gisterenavond en deze morgen tot een forse rel tussen de vliegveldoverheid en de stad Kortrijk.  Om 09.15 uur deze morgen was het euvel al verholpen.

Klik hier voor het artikeltje in "Het Nieuwsblad"   en     klik hier voor de webpagina van de stad Kortrijk (die ondertussen inderhaast werd aangepast!)


► 21 februari 2011
BATTLEFIELD AIRPORT WEVELGEM INTERNATIONAL organiseert op maandag 21/2 om 19.00 h (GMT+1  local time!) zijn jaarlijkse infovergadering voor de omwonenden.
Er wordt gesproken over een terugblik op de milieuprestaties in 2010 en een blik op de toekomst (sic!).
Gelegenheid tot vraagstelling én een drankje!
Allen daarheen!


► 03 januari 2011     
Vliegveld Wevelgem publiceert jaarcijfers 2010      
of het verhaal van  "de Schone Schijn"
Zakelijk verkeer kent absoluut dieptepunt :   in de laatste dertig jaar (30!) waren er nooit minder vliegbewegingen dan in 2010.  
Het aantal zakenpassagiers dat via Wevelgem vertrok of aankwam haalde het op één na slechtste cijfer sedert 1980, amper 3% (+393) meer dan in het rampjaar 2009. Niet eens 18 zakenpassagiers per dag.
Van enig herstel van het rampscenario van 2009 is niet in het minst sprake!

Voor meer toelichting bij de jaarcijfers, klik hier.

Voor de samenvattende tabel zakenvluchten 1982-2010, klik hier.

 

► 09 november 2010

Vliegveld Wevelgem, alweer op zoek naar centen!

 
Op de website van de regionale tv- zender Focus- WTV lezen we vandaag

Luchthaven zoekt geld voor dringende aanpassingswerken
Om aan de Europese wetgeving te voldoen, zijn op het vliegveld Kortrijk-Wevelgem enkele dringende aanpassingswerken nodig, 
zoals het aanpassen van de taxibaan en het aanleggen van een parking. 
Het Vlaams Gewest kan echter pas met geld over de brug komen als de nieuwe beheersvorm voor de luchthaven op poten staat.
De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem (W.I.V.), die momenteel de luchthaven uitbaat, 
hoopt dat Vlaanderen een voorschot toekent om de werken te kunnen uitvoeren. 
"Indien de aanpassingen niet gebeuren, dan is de toekomst van de luchthaven in gevaar", aldus Yves Debaere, vicevoorzitter van de W.I.V.

Omdat het verhoopte herstel van de zakenvluchten in 2010 uitblijft, stevent het vliegveld af op het zwakste jaar van het voorbije decenium, een historisch dieptepunt in de zakenluchtvaart voor Vliegveld Wevelgem-Bissegem.
Tegen beter weten in blijven de polici maar geld pompen in deze nooit gevulde put.  Alsof een grotere parking en een rechte taxibaan daar verandering zullen in brengen.

In hetzelfde artikeltje lezen we ook

Groen
De intercommunale stapte inmiddels als enige van de zes Belgische internationale luchthavenbeheerders in het Europees project 'Groene Duurzame Luchthavens - Green Sustainable Airports'. 
"In dat project werken verschillende partners samen om het beheer van vliegvelden en passagiersvervoer duurzamer te maken", klinkt het. 
"Het is de bedoeling om samen met de andere partners op zoek te gaan naar maatregelen om bijvoorbeeld de geluidsoverlast te verminderen en de CO2-uitstoot te reduceren.

Misschien kunnen we als buurtbewoners hiervoor enkele waardevolle tips formuleren:
- Wat betreft de CO²-uitstoot:  ruim 1/3 van alle zakenvluchten zijn korteafstandsvluchten van minder dan 100 km, ecologisch en ethisch niet meer te verantwoorden in de 21e eeuw.
- Wat betreft de geluidsoverlast:  zo goed als alle sport- en opleidingsvliegtuigjes produceren continue 85 à 95 dB bij het optrekken. Hanteer de norm die geldt op het vliegveld van Deurne:  max. 75 dB.
- Schaf de nachtvluchten af (zoals in Deurne). Het argument dat er dringende "orgaanvluchten" moeten gebeuren blijkt onzin, nu er niet de minste expresscargo meer vervoerd wordt vanop het vliegveld van Wevelgem...► 07 oktober 2010

Luchthaven Wevelgem tegen windturbines op LAR
Op een informatievergadering voor de bewoners liet Electrabel weten dat het bedrijf vijf windturbines wil gaan bouwen op de transportzone LAR: twee op Kortrijks en drie op Meens grondgebied.

Belgocontrol formuleerde geen bezwaren, maar op 14 september heeft de luchtvaartbeheerder W.I.V. van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem, formeel aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit afdeling Luchtvaart, laten weten dat twee van de vijf windturbines op de LAR, het dichtst naar de luchthaven toe, de veiligheidsvlakken van de internationale luchthaven zouden doorboren.

Hieruit blijkt nog maar eens dat de negatieve impact van het vliegveld op de regio veel groter is dan meestal verondersteld wordt. 
Een paar jaar geleden nog moest omwille van het vliegveld de gehele groenzone rond het Ontmoetingscentrum in het centrum van Bissegem met de grond gelijk worden gemaakt. En dat allemaal voor een twintigtal zakenmensen die per dag gebruik maken van dit vliegveld...

Lees hier het volledige artikel in de regionale bladzijden van "Het Nieuwsblad".   


► 01 oktober 20
10

Bij WILOO, de Werkgroep Luchthaven Oostende, is de internetpoll afgelopen.
500 deelnemers gaven antwoord op de vraag: "Welke is de meest nutteloze luchthaven?"

     

Niet minder dan 51% van de deelnemers bekroonden "vliegveld Wevelgem" tot de meest nutteloze luchthaven van Vlaanderen.
Zo hoort u het ook eens van iemand anders! 

► september 2010                                                                                
Vliegveld Wevelgem publiceert zijn halfjaarlijkse resultaten.
En zoals algemeen mocht verwacht worden, is er nauwelijks sprake van enige verbetering in het aantal zakenvluchten.
Het totaal aantal zakenvluchten daalde gedurende de eerste 6 maanden van 2010, voor het derde opeenvolgende jaar,  met 4,2%.
Het aantal zakenpassagiers steeg weliswaar met 6,3% wat een peulschil is in vergelijking met de voorbije jaren. Dit cijfer is nog altijd 37,7% minder dan in 2008!
Alleen de maanden februari, maart en mei gaven éventjes de indruk dat het iets beter ging, maar augustus en begin september werden alweer stille maanden (althans wat het aantal jets betreft...)
Zelfs het aantal scholings- en trainingsvluchten, inclusief de verfoeilijke helikoptervluchten, daalde met  -4,1%.
Gelukkig liggen straks de 5,5 miljoen euro binnen handbereik, die stroman (-vrouw?) Hilde Crevits volgend jaar gaat investeren in deze "bloeiende"  "zaken"luchthaven! 
  

SEGMENT PROFESSIONELE VLIEGTUIGBEWEGINGEN

 

    TOTAAL

 

 

 

+ / -

 

2007

2008

2009

2010

%

januari

361

403

218

157

-28%

februari

352

439

264

279

6%

maart

504

494

335

343

2%

april

518

508

322

265

-18%

mei

462

516

344

376

9%

juni

494

619

340

312

-8%

juli

492

570

374

371

-1%

 

 

 

 

 

 

 

3.183

3.549

2.197

2.103

-4,2%

 

 

 

 

   

SEGMENT PROFESSIONELE PASSAGIERSBEWEGINGEN

 

TOTAAL

 

 

 

+ / -

 

2007

2008

2009

2010

%

januari

1.074

1.368

630

477

-24%

februari

1.056

1.316

814

1.108

36%

maart

1.754

1.472

951

1.078

13%

april

1.473

1.649

940

958

2%

mei

1.530

1.819

1.096

1.284

17%

juni

1.636

2.175

1.057

1.005

-5%

juli

1.498

1.544

1.155

1.152

0%

 

 

 

 

 

 

 

10.021

11.343

6.643

7.062

+6,3%

Merk op:  
Om de resultaten wat op te vrolijken worden
voor het cijfer van het aantal passagiers de (1 of 2) piloten steeds meegeteld als passagiers.                   


SEGMENT ANDERE VLIEGTUIGBEWEGINGEN INCL. SCHOLING EN TRAINING  

 

TOTAAL

 

 

 

+ / -

 

2007

2008

2009

2010

%

januari

1.546

1.448

1.360

1.015

-25%

februari

1.321

2.311

1.877

1.616

-14%

maart

2.458

1.371

2.608

3.406

31%

april

3.302

2.812

2.779

3.312

19%

mei

1.957

3.003

2.797

3.083

10%

juni

2.055

2.530

3.178

3.507

10%

juli

2.224

2.832

3.084

2.921

-5%

 

 

 

 

 

 

 

14.863

16.307

17.683

16.954

-4,1%

 ► 03 juni 2010     
Cijferssss !!!    Vliegveld Wevelgem blijft maar aanmodderen!
Eindelijk.  Daar zijn ze dan, de lang verwachte trafiekcijfers voor het eerste kwartaal van 2010.
En laat het nu al duidelijk zijn: van het verhoopte herstel is zo goed als niets te merken!
Het blijft terplaatse trappelen of nog erger.

* Professioneel vliegverkeerZAKENVLUCHTEN                                                                                                         

                                                
                                totaal aantal bewegingen 


2007

2008

2009

2010
 
      %
januari 361 403 218 157 -28%
februari 352 439 264 279 +6%
maart 504 494 335 343 +2%
totaal 1217 1336 817 779
                totaal aantal passagiers

2007 2008 2009 2010     %
januari 1 074 1 368 630 477 -24%
februari 1 056 1 316 814 1 108 +36%
maart 1 754 1 472 951 1 078 +13%
totaal 3884 4156 2395 2663

Op het eerste zicht lijkt er een licht herstel ingezet te zijn ten opzichte van het crisisjaar 2009
Maar wanneer de huidige cijfers vergeleken worden met de "normale" jaren 2008 en 2007, is het deficiet duidelijk af te lezen.
In vergelijking met 4 jaar geleden, valt de achteruitgang van de zakenvluchten niet te ontkennen!
Wil bij het interpreteren van het aantal passagiers er trouwens rekening mee houden dat deze opgesmukt worden door ook de piloten mee te tellen in de cijfers. 

Voor het segment "andere dan zakenvluchten" (scholing, vrijetijd,...) wijzen de eerste gegevens op een groei van het aantal vluchten en passagiers.
In een verstedelijkte omgeving zoals het Kortrijkse kunnen we het segement "andere" missen als kiespijn.  Zij zorgen voor nog meer geluidsoverlast. 
Vooral het feit dat er in Wevelgem geen beperking staat op de lawaaiproductie van de oefen- en vrijetijdsvliegtuigjes, wekt in de buurt wrevel op.  
Opstijgende sportvliegtuigjes halen hier continue 95 dB en meer...
Cijfers van het toegenomen helikopterverkeer blijven een goedbewaard geheim.  Deze zitten netjes gemaskeerd tussen het tanende professioneel vliegverkeer. 

Dat de Vlaamse overheid straks (2011?) met de miljoenen euro's subsidies over de brug zal komen, zal deze trafiekcijfes weinig beïnvloeden.  Investeringen in de zin van méér parking, een nieuwe brandweerkazerne, een rechte taxiweg, ... zullen ons belastingsgeld wel opconsumeren, maar ze zullen uiteindelijk de (zakelijke) trafiek niet aanzwengelen. Weggesmeten geld alweer en dit in volle crisistijd! 
Al twintig jaar droomt Kortrijk van een zakenluchthaven.   Al twintig jaar bewijzen de cijfers dat er geen behoefte en geen markt voor is.


► 18 april 2010
Belgocontrol UPDATE:  "Belgisch luchtruim blijft gesloten tot deze zondag, 18 april 2010, 20.00 uur plaatselijke tijd."

De Staatssecretaris voor Mobiliteit heeft beslist de sluiting van het Belgische luchtruim te verlengen tot zondag, 18 april 2010, 20.00 uur plaatselijke tijd.
Er worden geen IFR- vluchten toegestaan. Dit verbod geldt ook voor VFR-vluchten.

M.a.w. er is de hele zondag géén activiteit toegestaan op en rond het vliegveld (behalve dat ene vliegtuigje dat rond 12.40 uur toch een vlucht moest wagen!)


► 17 april 20
10

Geen "Stille Zaterdag" boven Bissegem.
VFR-vluchten (vluchten die niet gebeuren op basis van instrumenten, maar visueel) zijn  in tegenstelling tot gisteren nu wél toegestaan in niet-gecontroleerde zones.  Wevelgem is er zo één.  Op de website van Belgocontrol lezen we: "Operatoren van VFR vluchten dienen uiterst voorzichtig te zijn en zich vóór hun vlucht te vergewissen dat zij deze in alle veiligheid kunnen uitvoeren."
Maar in Wevelgem is men (bijna) altijd voorzichtig.  Laat de lawaaierige prutsvliegtuigjes  én de decibels (> 95 dB!) maar komen.


► 16 april 20
10

Omwille van de vulkaanuitbarsting op IJsland zitten grote delen van Europa onder het stof.  Het Belgische luchtruim is gesloten voor alle vliegverkeer.
Ook het vliegveldje van Wevelgem wordt noodgedwongen volledig stilgelegd. Nooit gedacht.
Vandaag beleeft Bissegem een opvallende héérlijk ouderwetse stille dag.  Niet één sport- of ander vliegtuig dat deze prachtige lentedag verstoort.  Zálig!


► 04 februari 2010
Jaarlijkse infovergadering voor de omwonenden, in het hol van de leeuw. 
Minder volk dan vorige jaren.  Wel de gewaardeerde aanwezigheid van Marie De Clerck, dochter van en schepen te Wevelgem.
Na een klein technisch probleem met de beamer gaat de vergadering met een kwartier vertraging van start. Het wordt een hele langdradige en saai wetenschappelijke uiteenzetting die alle aanwezigen boven hun petje gaat. Wat heb je als buurtbewoner aan een slide met de "Lnight-contouren te Deurne in 2006" of aan de "vergelijking Levening-contouren 2006-2007-2008 alle dagen" of nog, aan de "oppervlakte-inwoners binnen de contouren tot op niveau van 55, 50, 45 dB(A) alle dagen". 
Niets, inderdaad! En dat zal wel de bedoeling geweest zijn.
We stellen met zijn allen vast dat het harde tijden zijn voor het vliegveld:  geen markt, geen zakenvluchten, geen geld, geen toekomst.
Andermaal worden dezelfde klachten gehoord en verwoord. Andermaal worden dezelfde nietszeggende beloften gemaakt.  Tot volgend jaar alweer!   

Lees hier de belangrijkste tussenkomsten van de buurtbewoners.

► 14 januari 2010          
Belgocontrol op Vliegveld Wevelgem?
Staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) zegt op vraag van CD&V-parlementslid Roel Deseyn dat Belgocontrol een studie opstart die er mogelijk toe leidt dat er ook op het vliegveld van Wevelgem luchtverkeersleidingsdiensten actief zullen zijn en het luchtruim gecontroleerd wordt. ("Het Nieuwsblad" van 14-01-2010)

Belgocontrol op vliegveld Wevelgem? 
Hopelijk zullen ze met zijn tweeën zijn! Kaart spelen met een oneven aantal spelers is niet zo handig. 
Wat gaan die mensen van Belgocontrol in godsnaam komen controleren in Wevelgem? Die 5 jets die er per dag landen? Of de zondagsvliegers op zaterdag?
Ze kunnen het contingent brandweerlui en luchthavenpolitie komen vervoegen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Daarenboven kunnen ze dan nog hun kranten uitwisselen met elkaar. Kwestie van iets te doen te hebben.
Ja ja, beste Belgocontrolers, als het van de lokale CD&V-weldoener Roel Deseyn afhangt, is binnen afzienbare tijd jullie broodje gebakken!


► 04 januari 2010
Vliegveld Wevelgem maakt zijn jaarcijfers bekend: Vliegverkeer groeit in 2009 met 2% (en dat in crisistijd!)
"
Professioneel verkeer nam met één derde af, vooral door het wegvallen van de internationale expressvracht, maar er is herstel".

De realiteit is inderdaad dat het zakelijk verkeer serieuze klappen kreeg:  - 35% vliegbewegingen- 37% passagiers.  
En laat het duidelijk zijn, het wegvallen van de expressvracht heeft niets te maken met de bijna halvering van het aantal zakenpassagiers!!
Dat er herstel in zicht is, is hélemaal een fabeltje.  Dit blijkt volstrekt niet uit de cijfers:  dit is naïef wishfull thinking
En toch is het vliegverkeer in zijn totaliteit met 2% gestegen, maar dat wisten de omwonenden al langer...  
Van enig soulaas is er geen sprake. Integendeel.
Het helikopterverkeer is in het voorbije jaar tot een onaanvaardbaar niveau gestegen, vooral tijdens de weekends. (Waarom worden daarover geen cijfers gepubliceerd?)
Het vrijetijds- en scholingsverkeer is onaanvaardbaar toegenomen, met pieken tot 35 bewegingen per uur in het weekend, in een verstedelijkt gebied met 1350 inwoners/km².
Amateurs, vrijetijdsvliegers en hobbyisten hebben gewoon de plaats ingenomen van het zieltogende zakenverkeer. 
"Airport Kortrijk"  is weer gedegradeerd tot een ordinair sportvliegveldje.
Of zullen we een vliegveld waar nauwelijks 10% van de passagiers zakenpassagiers zijn, blijven een "zakenluchthaven" noemen?

Meer cijfermateriaal, binnenkort!


► 08 december 2009
"Masterplan voor Bissegem"
Op dinsdagavond, 8 december, werd in het Bissegemse Ontmoetingscentrum het "Masterplan voor Bissegem" voorgesteld.
De (Kortrijkse) overheid heeft ingezien dat het met de leefbaarheid en woonkwaliteit in Bissegem meer en meer bergaf gaat. Daarom hebben ze een prestigieus plan opgevat: het "Masterplan voor Bissegem". In de komende tien, twintig, dertig jaar zouden alle (infrastructuur-)werken in Bissegem, in functie moeten gebeuren van dit Masterplan.
Drie onafhankelijke studiebureaus werden aangesproken om hun voorstellen op papier te zetten.
Dinsdag laatst werden hun plannen, hun visies, officieel voorgesteld aan het Bissegemse publiek.
Twee onafhankelijke studiebureaus haalden als belangrijk punt in hun studie voor een grotere leefbaarheid in Bissegem aan: de sluiting van het vliegveld Bissegem-Wevelgem.  Eén studiebureau schreef letterlijk over "de annulatie van het vliegveld".
Zijn die onafhankelijke studiebureaus dan zo'n dommeriken?  Of zijn ze alweer bevooroordeeld?  Of ...?
Zo zie je nog maar eens wat de conclusies zijn van een objectief en onafhankelijk onderzoek.
Nu nog de heren en dames politici overtuigen...► 30 november 2009 
Is het einde van het vliegveld Wevelgem in zicht?  (5)
Trafiekcijfers voor de eerste negen maanden van 2009, bevestigen wat iedereen al lang wist: 
"Luchthaven in vrije val!   Malaise in Wevelgem houdt aan!"
  Niet eens 20 zakenpassagiers per dag!

- professioneel vliegverkeer:  aantal bewegingen  -34,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2008
                                                   aantal passagiers   -38,0%
- vrachtvervoer is niet meer!   ( 0 ton vrachtvervoer van maart tot september)
Lees hier een beknopte analyse met cijfers en feiten.


► 15 november  2009
Kandidaten exploitatie luchthaven geselecteerd.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, selecteerde de kandidaten die een offerte voor de commerciële exploitatie van de luchthaven mogen indienen.
Het zijn de "NV Flanders International Airport" uit Wevelgem en de Franse private kandidaat "SA Egis Projects".


► 23 oktober  2009
 
Is het einde van het vliegveld Wevelgem in zicht?  (4)
Paniek in het straatje!  "Luchthaven slaakt noodkreet"
Volgens ondervoorzitter Yves Debaere zullen de 5,5 miljoen euro Vlaams geld nog voor jaren geblokkeerd zitten. "En straks moet de luchthaven mogelijk internationale vluchten schrappen omdat dringende investeringen uitblijven, terwijl onze luchthaven voor een groot stuk draait op internationale zakenvluchten" aldus Debaere, die vergeet dat er per dag gemiddeld amper een tiental internationale zakenpassagiers gebruik maken van het vliegveld.
Maar getuigt het net niet van goed ministerschap en gezond verstand van minister Crevits? Een vliegveldje waar nauwelijks 20 zakenpassagiers per dag landen of opstijgen, dat jaar op jaar gesponsord wordt langs alle kanten, dat géén toekomst heeft, dat gelegen is in de drukst bevolkte regio van West-Vlaanderen, dat een pest is voor de leefbaarheid voor de omgeving, waar met belastingsgeld gesmeten wordt. Dat vliegveldje zou, in deze moeilijke financiële en economische tijden, dan nog eens 5,5 miljoen euro subsidies moeten krijgen... Om wat mee te doen? Om 15 werkloze brandweerlui te betalen? Om 4 werkloze politieagenten op kantoor te houden? Alsof een nieuwe taxibaan of een ruimere parking meer trafiek (spaar ons daar van!) zouden aantrekken.
Minister Crevits: doe zo voort! Vinger op de knip! Geen geld, geen vliegveld. Er zijn véél nuttiger bestemmingen dan dat van pretpark voor de Happy Few!
Lees hier alles over in "Het Nieuwsblad" van 23 oktober 2009.► 17 oktober 2009

Twaalf jaar cel voor drugstransport vanop Wevelgem.   Of waar een klein vliegveld toch groot kan in zijn!!!
Op 27 september 2006 probeerde John Kinsella per privéjet vanop het vliegveld van Wevelgem vijftig kilogram cocaïne naar Ierland te smokkelen.  Kinsella werd, komende van Wevelgem, met z'n  twee kompanen gevat op de luchthaven van Weston.  Vandaag werd de Ier door de Criminal Court in Dublin veroordeeld tot twaalf jaar celstraf.
"De rechter wees er nog op dat de veiligheid op private vliegvelden een stuk minder strikt is dan op publieke luchthavens en dat de criminelen daar handig gebruik kunnen van maken" aldus "Het Laatste Nieuws" van 17/10/2009.


► 28 september 2009
 
Capital Aircraft Group

’t Zijn harde tijden voor de West-Vlaamse regionale luchthavens.
Gino Vanspauwen, algemeen directeur van de Oostendse luchthaven, tevens voorzitter van de raad van bestuur van Capital Aircraft Group,  bewijst dit nog maar eens.  Hij zou (moeten) opstappen als voorzitter bij de Capital Aircraft Group, die begin dit jaar aankondigde zijn activiteiten op het vliegveld van Wevelgem te staken ten voordele van het vliegveld van Oostende. Vanspauwen wordt beschuldigd zijn eigen vliegmaatschappij een voorkeursbehandeling te hebben gegeven…

Of hoe ook in het wereldje van de vliegerij, dat uitermate getroffen wordt door de economische crisis, corruptie en vriendjespolitiek de kop op steekt. Of wat had je gedacht?


► 02 september 2009

Lawaaihinder in Bissegem.

Dat “Kortrijk Airport” het laatste jaar is afgegleden van een zogeheten “zakenluchthaven” naar een ordinair vliegveldje voor sportvliegtuigjes en voor opleidingsvluchten, wordt nu wel heel duidelijk. Het aantal helikoptervluchten boven Bissegem is in 2009 alweer fors toegenomen. (Waarom krijgen we geen cijfers?)
Maar ook de opleidingsvluchten met jets en andere grotere vliegtuigen worden naar Wevelgem gehaald. Er moet tenslotte toch iets "bewegen".

Vandaag was het weer zover. Tussen 11 uur en 15 uur werd Bissegem geteisterd door “de gele helikopter” die boven de Bissegemse dorpskern eindeloos rondjes kwam draaien. Nu eens hoog, dan weer héél laag boven de huizen, een héél vervelend lawaai.
Alsof dit nog niet genoeg was, maakte rond 16 uur een C-130 een 6-tal landingen, een hallucinante gebeurtenis die de buurt de stuipen op het lijf jaagt.

Overdreven? Bekijk, liefst in fullscreen”, deze “amateurbeelden” opgenomen in de Gullegemsesteenweg, de “winkelstraat” van Bissegem.


► 24 augustus 2009

Opvallend veel ongevallen met sportvliegtuigen tijdens de voorbije week
In één week tijd gebeurden er in ons land vijf ongevallen met een sportvliegtuig.
Twee uitschieters:
- op zaterdag 22 augustus stortte rond de middag het sportvliegtuigje van R.B. uit Slijpe neer in volle zee.  Een half uurtje eerder was het toestel opgestegen vanop het vliegveld van Wevelgem, maar het kreeg al gauw af te rekenen met motorpech.  De piloot kon ter hoogte van Koksijde ongedeerd uit de zee worden gered door enkele leden van de surfclub De Panne.
- op zondagnamiddag 23 augustus, rond 13.30u., raakte een piloot zwaargewond bij een noodlanding in Steenokkerzeel. Ook dit vliegtuigje was opgestegen in Wevelgem maar raakte in de problemen door een technisch defect.
Deze gebeurtenissen illustreren nogmaals dat de sportvliegerij hoe dan ook niet zonder risico's is.  Ook niet rond het vliegveld van Wevelgem dat in de dichtstbevolkte regio van West-Vlaanderen is gelegen. 
Op maandag 27 juli, was er nog een stuntvlieger te zien die met z'n tweedekker OO-SMD ruim een kwartier lang de buurt terroriseerde en boven woongebieden de gekste acrobatieën uithaalde.  Een pluim voor het directiecomité van het vliegveld dat de moed heeft gehad om de piloot ter verantwoording te roepen (en te sanctioneren?)!► 30 mei 2009 
Is het einde van het vliegveld Wevelgem in zicht?  (3)
Trafiekcijfers voor januari-februari-maart-april 2009, bevestigen het vermoeden: 
"Airport Kortrijk" maakt buiklanding.
- professioneel vliegverkeer:  aantal bewegingen  -38,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2008
                                                   aantal passagiers   -42,5%

- vrachtvervoer:  -77,4%  (met 0 ton vrachtvervoer in maart en in april)
Lees hier een overzicht met cijfers en een analyse.
                                     

 

► 15 mei 2009  
Half mei, en nog steeds werden geen cijfers vrijgegeven voor het eerste kwartaal van 2009.  Veelbelovend ziet dit er allemaal niet uit...
Uiteraard hebben de financiële en de bijhorende economische crisis een effect op de luchthavenactiviteiten. Blijkbaar is men beducht voor een zeer grote achteruitgang in 2009,  maar die neergang volledig op rekening schrijven van de crisis is de waarheid geweld aan doen. Capital Aircraft Group kondigde in maart immers aan dat het voor de medische vluchten naar Oostende trekt. Zo verliest Wevelgem, los van de economische crisis, een belangrijke klant.
Niemand kan er naast kijken: de omwonenden van het vliegveld constateren een méér dan gevoelige achteruitgang van het aantal zakenvluchten. Op vele dagen zijn de landende en vertrekkende jets op één hand te tellen.


► 30 maart 2009 

De Overleggroep die de kandidaturen moet beoordelen komt samen
Resultaten van deze bijeenkomst worden echter niet bekend gemaakt en behoren blijkbaar tot de intiemste geheimen van minister Crevits en van de regionale luchtvaart.
Daarenboven loopt de hervorming van de beheersstructuur van het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem met een LOM en een LEM, steeds meer vertraging op.► 25 maart  2009
  
Twee kandidaten voor uitbaten vliegveld!!
Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) heeft op vraag van Vlaams parlementslid Philippe De Coene (SP.A) bevestigd dat er twee kandidaten zijn voor de exploitatie van het vliegveld Wevelgem-Kortrijk. Op 30 maart stelt ze de twee dossiers voor op het overlegcomité met alle betrokkenen en in het najaar zou de exploitatiestructuur op poten moeten staan. Ten minste, als een van die twee kandidaturen goed bevonden wordt...
Twéé kandidaten voor de kip met de gouden eieren!     Als daar maar geen ruzie van komt...


► 14 maart  2009
  

            

Het windturbinepark op het bedrijventerrein Evolis op de grens van Kortrijk en Zwevegem wordt in gebruik genomen.
De 4 turbines zullen voldoende stroom opwekken om 5900 gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien.
Op de terreinen van het vliegveld van Wevelgem kunnen er probleemloos 10 dergelijke windmolens worden neergezet .  
Het grootste energiepark van West-Vlaanderen: als dat geen waardevol alternatief is!
Lees hierover in "De Standaard".


► 12 maart  2009

Nu het einde van de vliegactiviteiten op het vliegveld Wevelgem-Bissegem stilaan realiteit wordt,  is het de hoogste tijd om het terrein van 63 ha een zinvolle herbestemming te geven.
Wat te denken van bijvoorbeeld een  "Zonnepanelenpark van vier hectare zoals in Oudenburg"? 
Lees hierover in  "De Standaard" van 12 maart jongstleden.


► 08 maart  2009

Einde van de minivluchten ?!
Het Waalse gewest heeft een ontwerpdecreet klaar om vluchten korter dan 150 km om milieuredenen te verbieden.
De Waalse minister van Transport André Antoine betreurt dat Vlaanderen (nog) niet hetzelfde wil doen. 
Maar hoelang houdt Vlaanderen dit vol?
En wat zal daarvan de impact zijn voor het vliegveld van Wevelgem waar 38% van de zakenvluchten dergelijke minivluchtjes zijn...?  
(2098 minivluchten op een totaal van 5620 zakenvluchten; cijfers 2008)

Lees "La Dernière Heure" van zondag 08 maart     en       "De Standaard" van 08 maart.

Het antwoord van Vlaams minister Crevits komt er onmiddellijk met  "Verbod minivluchten in Europees kader bekijken".
Zie haar repliek in "Het Laatste Nieuws" van zondag 08 maart.


► 05 maart  2009

Is het einde van het vliegveld Wevelgem in zicht?  (2)

                  
"Capital Aircraft Group" kiest voor Oostende luchthaven", blokletteren de pers, de kranten en de gewestelijke tv "Focus" en "WTV".
Vandaag werd bekend gemaakt dat de luchtvaartgroep zijn activiteiten in Wevelgem staakt en naar Oostende vertrekt.
Dit is een serieuze knauw voor het imago van de "humanitaire noodzaak" van het vliegveld van Wevelgem, immers "Capital Aircraft Group" staat gelijk met medische vluchten en orgaantransporten, het paradepaardje van het vliegveld.
Meteen is duidelijk dat deze luchtvaartmaatschappij 'professionaliteit' kiest boven 'amateurisme'.
De gevolgen laten zich al raden:  halvering van de nachtvluchten, gevoelige inkrimping van de zakenvluchten en een niet te onderschatten imagoverlies.
Directeur Stefaan Van Eeckhoutte:  "Dit hoeft geen ramp te zijn."  
Maar voor het vliegveld van Wevelgem dat nog steeds op zoek is naar privékapitaal voor de financiering van de LEM is het dat wél!!! Laat dat duidelijk zijn.  
De zoveelste pijnlijke tegenvaller in deze economisch moeilijke tijden.

Lees hier "De Standaard" van 06 maart 2009
    of     "Het Nieuwsblad" van 06 maart 2009


► 28 februari  2009
Is het einde van het vliegveld Wevelgem in zicht?  (1)
"Vliegen met een sportvliegtuig wordt tot vijf keer zo duur. De top van de luchtvaart in ons land heeft beslist de prijzen fors aan te passen. De sector spreekt van een doodsteek."

Lees hier "De Standaard" van 28 februari ll.


► 20 februari  2009
    
Luchthaven Deurne:  Alle privépartners haken definitief af en de Vlaamse overheid zal zelf voor alle kosten moet opdraven voor de uitbreiding van de luchthaven. 
Een beperkte nooduitbreiding wordt geraamd op 25 miljoen, ten laste van de belastingbetaler.
Wanneer de privé al afhaakt voor een luchthaven als die van Deurne, hoe zal het dan aflopen bij de zoektocht naar privé-kapitaal voor het financieren van de LEM van het  vliegveld van Wevelgem...?  Welke privémaatschappij is geïnteresseerd om een vliegveldje te financieren dat hooguit 30 zakenpassagiers per dag ontvangt?
Dit wordt bang afwachten.
Ooit liet minister Hilde Crevits zich ontvallen dat   "als blijkt dat er geen private partner geïnteresseerd is, we in gevaarlijk vaarwater komen " 
Maar geen nood: ook nu weer  zal de Vlaamse overheid - u en ik dus - tegen alle afspraken in, met de nodige centen over de brug komen,  zij het met enige geveinsde terughoudendheid... 

Lees hier het relaas in de "Gazet van Antwerpen" van 20 februari     of      "De Standaard" van 21 februari.


► 11 februari  2009
   
Jaarlijkse infovergadering voor de omwonenden.     
De ervaring lijkt te lonen.  Deze bijeenkomst wordt eindelijk vrij professioneel gebracht door de
milieuconsulente van "Enviro+".
Er wordt goed geanticipeerd door de vliegveldoverheid want op de meeste klachten die in de loop van 2008 geformuleerd werden, wordt in een powerpoint gepoogd om een repliek te brengen.  De vergadering zelf loopt vlot en ordentelijk in tegenstelling tot vorig jaar, ook al door het ontbreken van de grote meute piloten en ABELAG-getrouwen.  Wie dat wil, kan rustig zijn bedenkingen of klachten formuleren.
Op de klachten van overlast door sportvliegtuigjes, nachtvluchten, gebruikte landingsbanen, C130-toestanden, de fors toegenomen helikoptertrafiek,  het % zakenpassagiers in transit, worden echter bijster weinig zinnige antwoorden gegeven. De meeste klachten worden ontkend:  niet waar, verkeerde perceptie,...
Ook wordt er weer veel beloofd: minder luidruchtige toestellen, minder sportvliegertjes in het circuit, enz...
De vliegveldleiding moet wel toegeven dat voor het laatste kwartaal van 2008 en vooral de eerste maanden van 2009 de zakencijfers ronduit katastrofaal zijn.  De vliegactiviteit, de zakenvluchten, zijn als gevolg van de economische crisis gezakt naar de bodem.  Dit belet niet om de opmerking uit de zaal dat er nog altijd geen privékandidaten zijn voor de oprichting van de LEM, met veel overtuiging te blijven ontkennen
grote frustratie in de zaal is de vaststelling, dat behalve de vliegveldleiding, er niemand aanwezig is vanuit de politiek: geen burgemeesters, geen schepenen van milieu van Wevelgem of Kortrijk, noch van de stad, noch van de provincie; niemand van de bestendige deputatie, geen verantwoordelijken van wat dan ook.  
De buurtbewoners mochten het weer nog eens zeggen, maar tegen wie?
Wellicht zou het helpen om voor volgend jaar zitpenningen te beloven voor de heren en dames van de politiek...

Lees hier de belangrijkste tussenkomsten van de buurtbewoners.
 


► 06 januari  2009
   
Groot nieuws:  "Professioneel verkeer groeit nog met 2,4%" in 2008!!!
Maar las je ook de kleine lettertjes...?


► 23 augustus 2008
 

Vakantieherinneringen...
Groeten uit Bissegem!     Klik hier   en  Klik hier   of    Klik hier    of   Klik hier    of     Klik hier
en geniet.

► 02 juni 2008            
Het nieuwe decreet met betrekking tot de uitbating van de regionale luchthavens, in het bijzonder "Kortrijk Airport", wordt aangenomen door het Vlaams Parlement.
"Driewerf Hoera!!!"
Vlaanderen gaat in "Kortrijk Airport" door met wat, door de vliegveldlobby al jaren gevraagd wordt: méér geld stoppen in een bodemloze put!
Lees hier een toelichting.► 22 mei 2008
 
Luchthaven van Oostende dreigt milieuvergunning te verliezen!
De auditeur van de Raad  van State adviseert om de milieuvergunning van de luchthaven van Oostende te vernietigen wegens
1. de stad Oostende heeft nooit de verplichte informatie-vergadering gegeven voor de omwonenden
2. de definitie "nacht" werd ten onrechte beperkt van 23 tot 06 uur i.p.v. de door Europa opgelegde 23 tot 07 uur.
Deze laatste uitspraak zou ook voor het vliegveld van Wevelgem verregaande gevolgen hebben.
Immers, ook in Wevelgem wordt niettegenstaande de jarenlange klachten van de omwonenden, de nacht gedefinieerd van 23 tot 6 uur. 
Door de uitspraak van de Raad van State zal ook hier het vroege ochtendverkeer zich moeten aanpassen, wat niet zo evident is met de beperking van max. 180 nachtvluchten per jaar.
Wordt zeker opgevolgd.
Lees hier "Luchthaven van Oostende dreigt milieuvergunning te verliezen!" 


► 14 mei 2008
 
Alweer vliegtuig in moeilijkheden boven Bissegem
Het dagblad "Het Laatste Nieuws" publiceert in de krant van 16 mei een artikeltje met de kop "Piloot in problemen boven Kortrijk Airport".
Hierin wordt beschreven hoe, op woensdag 14 mei, de piloot van een Beechcraft de controle verloor over zijn toestel. Na verscheidene pogingen lukte het hem uiteindelijk om te landen.
Ooggetuigen in Bissegem zagen de Beechcraft, geen klein sportvliegtuigje maar een vrij groot toestel, dat vanuit een ongewone koers verscheidene pogingen ondernam om het vliegveld te naderen.

               

             Klik om te vergroten.


► 09 mei 2008
 
In "De Standaard" verschijnt een artikel "Deurne nauwelijks levensvatbaar".
Wanneer in Antwerpen, de metropool van Vlaanderen, nauwelijks privékapitaal kan aangetrokken worden voor een luchthaven, ook niet van de diamantsector, hoe is het dan gesteld met de financiering en de rendabiliteit van het vliegveldje van Kortrijk, de "metropool van Zuid-West-Vlaanderen" (sic).
Lees hier het artikel.

► 07 mei 2008
In het kader van de "Ronde van Kortrijk" werd ook in Bissegem een infoavond georganiseerd door het stadsbestuur.

Op deze infoavond werden het meerjarenplan van het stadsbestuur en de grote stadsprojecten uit de doeken gedaan.
Over (de toekomstplannen van) het vliegveld werd met geen woord gerept.
Bij de "gelegenheid tot vraagstelling" achteraf, bleek hoe prangend het probleem "vliegveld" leeft in Bissegem. 
Tweederde van de tijd en van de vragen hadden betrekking met de hinder van "Kortrijk Airport".
De burgemeester van Kortrijk, Stefaan De Clerckliet in zijn repliek weten dat hij er persoonlijk (!) voor zal waken dat het vliegveld er altijd zal blijven. En dat de Bissegemnaars zich moeten neerleggen bij deze "democratische (!) beslissing", wat hem niet in dank werd afgenomen.  Over rendabiliteit zweeg hij in alle talen. Met een paar boutades onderstreepte hij nog maar eens de noodzaak voor de gehele regio (!).


► half maart 2008
  
Ene Walter Maes, auteur van de weblog "Het verdriet van Kortrijk", blijkt een fervent voorstander te zijn van het vliegveld. Meer nog, hij blijkt op 12 februari ook aanwezig geweest te zijn op de jaarlijkse infovergadering op het vliegveld...
En wat je van een echte Kortrijkzaan mag verwachten, gebeurt dan ook.  Blijkbaar is het betoog van Rudy Dewilde over de zinloosheid van "Kortrijk Airport" hem nogal in het verkeerde keelgat geschoten... Wat de man bezield heeft om in zijn blog, in onvervalste paperazzi-stijl,  desdanig tekeer te gaan, alleen Stefaan De Clerck mag het weten.
Deze blog is een knappe illustratie van wie de voorstanders van het vliegveld zijn of liever wat de voorstanders zijn; hoe zij denken over mensen die een vliegveld voor Kortrijk puur mensenbedrog en grootheidswaanzin vinden. Het illustreert dat je als Bissegemnaar niet bang hoeft te zijn van de vliegtuigen, maar wel van dat soort mensen dat zich voorstander pleegt te noemen.  
Klik, lees en oordeel zelf...

En kun je maar niet genoeg krijgen van dit soort "grappig", "intellectueel", maar ongenuanceerd en kinderachtig gebalk, lees hier dan verder 

http://verdrietvankortrijk.blogspot.com

  10 maart  2008  
Naar aanleiding van de publicatie van de jaarresultaten 2007 van de WIV Vliegveld Kortrijk-Wevelgem en de toelichting die daarbij gegeven werd tijdens de jaarlijkse informatievergadering van 12 februari 2008, dienen een aantal omwonenden van het vliegveld een klacht in bij de Bestendige Deputatie.
Vastgesteld werd immers dat de activiteiten van de WIV op een aantal punten niet conform zijn met de milieuvergunning die afgeleverd werd op 5 februari 2004.
Klik hier om deze klacht in Word-formaat te kunnen bekijken.

Wie dat wil, kan deze brief kopiëren, aanvullen, aanpassen en doorsturen naar de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. 
Niet twijfelen:  DOEN !!!  Grijp deze kans!
Hoe meer klachten er geformuleerd worden, hoe meer de grieven van de buurtbewoners ernstig zullen genomen worden!

 

► 12 februari  2008 
De jaarlijkse informatievergadering voor de omwonenden wordt in het luchthavengebouw bijgewoond door een 50-tal mensen. 
De vlieglobby is vertegenwoordigd met een sterke ABELAG-delegatie die duchtig meehelpt om de zaak te verdedigen.
Een milieuconsulente van "Enviro+" brengt een goed overzicht van de milieumaatregelen die in het voorbije jaar werden genomen
waarna er gelegenheid is tot vraagstelling. De uiteenzetting is heel wat beter dan de voorbije jaren, mede door het gebruik van een laptop met beamer en het feit dat vooraf een synthese ter beschikking wordt gesteld aan de geïnteresseerden.
Bij momenten gaat het er geanimeerd aan toe. Op het einde kan de ABELAG-delegatie het niet meer aanhoren en begint enkele tegenstanders op een grove manier uit te schelden.

  Het belangrijkste wat de aanwezigen die avond te horen kregen, is dat voor de trafiekcijfers het woord "passagiers" in Wevelgem in werkelijkheid betekent "inzittenden"
; dat met andere woorden de 18 343 zakenpassagiers er in werkelijkheid amper 12 854 zijn, dat de 5489 piloten voor de fun meegeteld worden als passagiers.
Het zoveelste bewijs dat je met cijfers álle kanten opkan...

Meer toelichting vind je hier.  

De belangrijkste argumentatie van de omwonenden vind je hier. 


► 31 januari 2008
De burgemeester van Menen, Gilbert Bossuyt, wil niet meer betalen:  "Dat ze nu eindelijk eens stoppen met deze dwaasheid".
Menen wil (alweer) weg uit de Intercommunale.
"Vliegveld financieren is niet onze taak".► 02 januari  2008
 
De WIV maakt de resultaten van het boekjaar 2007 bekend. 
Er wordt gesproken in termen van "2007 is een 'grand cru' jaar" voor het vliegveld.
Mag het ook wat minder? 
Mogen we de hoera-berichten toch even relativeren...


► 26 december 2007
 
Bij een dramatische helicoptercrash vallen vijf doden.  
Het toestel van de firma Aircraft Power Maintenance, met als thuisbasis het vliegveld van Wevelgem, stort om 15.45u neer in de Vlaams-Brabantse gemeente Merchtem.
Piloot Willem Loetschert (56) uit Sint-Eloois- Winkel was na een kerstuitstap met zijn gezin op de terugweg naar het vliegveld van Wevelgem,  toen zijn helikopter gistermiddag crashte in Brussegem. De vijf inzittenden waren op slag dood. Motorpech zou de oorzaak zijn geweest.
Lees hier het verslag in "de Standaard".


► 17-18-19-...december 2007
Groot smogalarm in Vlaanderen.  De hoeveelheid fijn stof overschrijdt de alarmdrempel.  Er wordt op vele plaatsen, ook rond Kortrijk, een snelheidsbeperking opgelegd tot 90 km/u op de snelwegen.
Op en rond het vliegveld gaan de activiteiten gewoon door. Er is geen vuiltje aan de lucht.
Sportvliegtuigjes blijven hun rondjes maken boven Bissegem. Op woensdagvoormiddag zijn er zelfs oefenvluchten met jets.
We worden nog eens met de neus op de feiten gedrukt: het vliegveld van Wevelgem staat boven de wet!

► juni 2007  
In het dagblad "Het Nieuwsblad" verschijnt een poll, een kleine enquête naar de zinvolheid van het vliegveld.
Ziehier het resultaat. Nauwelijks 45% van de 316 deelnemers vindt het vliegveld economisch nuttig voor de regio.


► 11 mei 2007
Nog lang geen Vlaamse centen voor luchthaven... 
blokletterde het dagblad "Het Nieuwsblad" in de regionale bladzijden.
"Voor de verkiezingen keurt de Vlaamse regering het businessplan voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem niet meer goed.
Bovendien ligt SP.A-Spirit dwars en dreigt het dossier op de lange baan te belanden."
Lees hier het volledige artikel.

► maart 2007
Het "Vlaams instituut voor de logistiek" stelt het Businessplan Luchthaven Kortrijk-Wevelgem voor.
Lees en geniet!!! Hoe lang nog zullen de Vlaamse regering
, de provincie, de Kortrijkse politiek nog doorgaan met deze volksverlakkerij? 
Hoe lang nog moet de belastingsbetaler opdraaien voor deze oeverloze grootheidswaanzin? 
Hoe lang nog moet dat politiek mensenbedrog worden ondergaan?


► 27 maart 2007 

27 maart zal in de Bissegemse geschiedenis voor altijd geboekstaafd staan als de zwarte dinsdag.
Vandaag is men begonnen met het vellen van de bomen aan het OC van Bissegem.
Het duurde toch nog enkele maanden vooraleer de laatste papieren formaliteiten in orde bleken te zijn, maar uiteindelijk is de grote kaalslag kunnen van start gaan. 72 sparren en de laatste groene long van Bissegem moeten er nu aan geloven.
Proficiat aan de politici die hun slag thuisgehaald hebben! Hun prestige is gered. Ze hebben het voor mekaar gekregen.

Wat een straffe kerels! 
De politiek heeft andermaal gezegevierd over de belangen van de burger. 
Omwille van een verlieslatend, ecologisch onverantwoord, geldverslindend prestigeproject zonder voldoende maatschappelijk draagvlak, moet een belangrijk stuk groen in het centrum van een verstedelijkte gemeente (1620 inw./km²) zomaar verdwijnen.
Ziehier de eerste foto's!
Wordt beslist vervolgd...
Lees hierover meer op de website van Bissegem:   http://users.pandora.be/bissegem/groenOC.htm


► 07 februari 2007
De jaarlijkse informatievergadering voor de omwonenden wordt in het luchthavengebouw bijgewoond door een 80-tal mensen.
De groep van de piloten laat zich graag en luidruchtig horen.
Een milieuconsulente van "Milieu-Advies Vandelanotte" brengt een overzicht van de milieumaatregelen die in het voorbije jaar werden genomen
waarna er gelegenheid is voor vraagstelling. De vertegenwoordigers voor het vliegveld zitten er verveeld en ongeïnteresseerd bij, zonder enige documentatie of cijfers.  Ze kunnen op weinig vragen vanuit het publiek een zinvol antwoord geven...
Bij momenten gaat het er geanimeerd aan toe. Er zijn immers tegenstanders én voorstanders in het zaaltje.
Lees hier de belangrijkste argumenten van de buurtbewoners die op de infoavond werden naar voor gebracht. 

 

► januari 2007
De verantwoordelijken van de WIV laten er geen gras over groeien. Geld of geen geld; businessp
lan goedgekeurd of niet, op de "Vlienderkouter" in Bissegem wordt de "naderingsverlichting" geïnstalleerd. Het betreft hier een zestal indrukwekkende pylonen met lichten, die de Vlienderkouter herschapen tot een maanlandschap. De eerste pyloon staat nauwelijks op 50m van het Ontmoetingscentrum.

Het terrein is de naam "kouter" niet meer waardig. Gewoon niet om aan te zien: de Vlienderkouter werd omgeploegd en ligt er compleet verwoest bij.
Van de twee doeltjes is geen spoor meer te bekennen. Trouwens, ze zijn overbodig geworden nu de jeugd er moet komen voetballen tussen en in een doolhof van verlichtingspylonen.
Kom het bekijken! Als Bissegemnaar word je er ziek van!

Meteen laat de WIV (graag) in zijn kaarten kijken: Nooit zullen ze rekening houden met leefbaarheid van Bissegem. Eigen business eerst!! De zoveelste aanslag op de leefomgeving van de Bissegemnaar.  Zelfs al is het voortbestaan van het vliegveld nog onzeker - het fameuze businessplan is nog niet goedgekeurd - er wordt voortgewerkt.
En laat het duidelijk zijn:  wanneer dergelijke gedrochten worden neergepoot, is het zeker niet om gewoon een paar zakenvluchten (en nachtvluchten!) méér binnen te halen per jaar...

Lees en kijk hier "waar het om gaat!"     

 


►11 december 2006
Minister Landuyt laat schriftelijk weten:
"Het doet mij plezier dat u mijn voorstel om vluchten korter dan 150km te verbieden onderschrijft. Deze zijn inderdaad nutteloos en totaal onverantwoord. Ik maak er alleszins werk van dit verbod zo snel mogelijk in te voeren."
Waarvan akte...

Zijn confrater, minister van milieu Peeters, reageert niet op hetzelfde schrijven. Hij zwijgt in alle talen. Businessplannen liggen hem zo te zien nauwer aan het hart dan milieuargumenten...


►21 november 2006
In de krant "De Standaard" van vandaag, lezen we

Minister LANDUYT wil korte vluchten door zware toestellen verbieden.

BRUSSEL-
Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) werkt aan een koninklijk besluit dat in ons land een verbod instelt van vluchten korter dan 150 km voor vliegtuigen vanaf 7500 kg. Dat antwoordde de minister maandag in de bevoegde kamercommissie op een vraag van David Lavaux (cdH).
De kwestie van de korte vluchten was onlangs aan de orde tijdens de heisa over het omstreden minitraject Charleroi-Luik dat de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij Jet4You voorzag in zijn vlucht naar Casablanca. Ook toen liet Landuyt noteren dat hij gekant is tegen dergelijke korte verbindingen, maar hij was niet zeker of hij de bevoegdheid had om ze te verbieden.
Met de keuze voor een verbod voor toestellen vanaf 7500 kg, wees de minister er op dat dergelijke korte vluchten ecologisch onverantwoord zijn.

Zou de minister al op de hoogte zijn van het feit dat de bezettingsgraad van de "zakenvluchten" op Wevelgem gemiddeld slechts 3,1 passagiers per vlucht bedraagt en die van de internationale vluchten slechts 3,65 passagiers per vlucht ?  Dat er in 2006 gemiddeld slechts 39,7 passagiers per dag landden?   Ecologische waanzin!
We gaan het hem in elk geval morgen laten weten!  Lees hier...
Benieuwd naar zijn antwoord...►19 november 2006
De regionale televisie WTV en verschillende dagbladen wijden een reportage aan het feit dat op het vliegveld van Wevelgem, RZAC een nieuw ULM-lestoestel in gebruik heeft genomen. Ofwel bedondert het bestuur van het vliegveld opzettelijk de buurtbewoners, ofwel weten zij doodgewoon niet wat er op en om het vliegveld gebeurt...
Door middel van een persnota
wil de Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel vzw nadrukkelijk protesteren tegen het opstarten van de ULM-vliegerij door de “Royal Zoute Aviation club” op het vliegveld van Wevelgem.
Lees hier dit persbericht.

 

► 17 november 2006
Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) laat wereldschokkend nieuws uitlekken: Vlaanderen komt het vliegveld van Wevelgem ter hulp!
In de begroting voor 2007 is een vroeg Sinterklaasgeschenk voorzien in de vorm van een krediet van 764 000 euro voor de financiering van de loon- en werkingskosten van de brandweer voor het vliegveld. Daar bovenop is er een mogelijkheid om vanuit Vlaanderen 1 miljoen euro toe te kennen voor investeringswerken.
Het bodemloos vat is, voorlopig dan toch, alweer wat gevuld. De politieke vrienden hebben beslist. 
Maar met het Kyoto-protocol, de reductie van de CO²-emissie  en een bezettingsgraad van 3,19 passagiers per vlucht, is de mogelijke 1 miljoen voor investeringswerken een fantastische troef voor de hele regio en ver daarbuiten!
Naast de subsidies, dotaties, financiële injecties, toelagen,...  toegekend door de gemeenten en vooral de provincie, komt er eindelijk (financiële) steun van Vlaamse kant.


► 16 november 2006
Op een informatie- en overlegvergadering over het vliegveld in het vliegveldgebouw (voor politici en "vrienden van het vliegveld") wordt bij een natje en een droogje pertinent ontkend dat er een nieuwe pilotenopleiding voor ULM-vliegtuigjes zou worden opgestart. De naam "Stefan Delefortrie" blijken ze zelfs niet te kennen...


► 15 november 2006
Radio2
meldt in een nieuwflits dat de "Royal Zoute Aviation Club" een nieuwe vliegschool heeft opgestart op het vliegveld van Wevelgem.
Het zou gaan om opleidingen tot piloot voor ULM-vliegtuigjes.
 
Wordt beslist vervolgd!...

Een pas binnengelopen bericht:

Sent: Sunday, November 12, 2006 10:53 PM
Subject: Persbericht: Uitnodiging persconferentie aankoop ULM-vliegtoestel RZAC vzw
Dit bericht wordt u doorgestuurd door het Regionaal Virtueel Perscentrum van de Digitale Regio Kortrijk.
Uitnodiging persconferentie aankoop ULM-vliegtoestel RZAC vzw
Datum: 12/11/2006

Geachte,
We hebben de eer u te melden dat de Royal Zoute Aviation club vzw over gegaan is tot de aankoop van een nieuw vliegtuig. Naast het motor- en zweefvliegen zal de club nu ook als eerste op het vliegveld Wevelgem een opleiding ULM- vliegen kunnen aanbieden. Het grote verschil met andere clubs in Vlaanderen is dat we dankzij de goede infrastructuur van het vliegveld Wevelgem als enige club de mogelijkheid hebben om een opleiding aan te bieden, die zowel in de weekends als op weekdagen gevolgd kan worden. ULM wordt ook wel de toekomst van de betaalbare recreatieve luchtvaart genoemd. Het aangekocht toestel is er een van de nieuwste generatie en het is bovendien uitgerust met een parachute, die in geval van nood vlieger en vliegtuig veilig naar de grond kan terugbrengen. Op zaterdag 18 november wordt het toestel aan het publiek voorgesteld met een inwijding en receptie achteraf. We geven een persconferentie om onze ULM-opleiding in de media bekendheid bij te brengen. Daarom nodigen wij u graag uit om onze persconferentie op zaterdag 18 november 2006 om 16h in het clubhuis van de RZAC, vliegveld 1c, 8560 Wevelgem bij te wonen. Uiteraard is er een natje en een droogje voorzien. De contactpersoon is Stefan Delefortrie, verantwoordelijke voor de public relations van de Royal Zoute Aviation Club vzw. U kan mij bereiken op het nr 0477.432 271. Hopend op uw talrijke aanwezigheid, Stefan Delefortrie RZAC www.zac.be
Auteur: Stefan Delefortrie
Email: nele.leys@telenet.be
Organisatie: RZAC vzw
Adres: vliegveld 1c
Plaats: 8560 Wevelgem


► 07 oktober 2006
Op zaterdagmorgen, om 07u45 landt een Boeing 737 op het vliegveld.
Hoera voor "de vrienden van het vliegveld" die er zijn in geslaagd een dagreis naar het eiland Jersey te organiseren vanuit Wevelgem!!!
Omstreeks 21u landt het vliegtuig met 168 passagiers weer op het vliegveld.
Voor de piloten Lieven en Christophe Lavaert is dit "een droom die in vervulling gaat". Voor de omwonenden is het iets minder, wanneer een Boeing 737 op enkele tientallen meters boven de woonwijken scheert. De brullende motoren laten de huizen trillen als bij een aardbeving; de luchtverplaatsing is daarna nog een volle minuut  hoorbaar.  De stank is navenant.
Dat deze vlucht kon plaatsvinden is onbegrijpelijk.
In de milieuvergunning die op 05 februari 2004 werd afgeleverd aan het vliegveld staat letterlijk
artikel 4:  zwaar vervoer (+40 ton) moet beperkt blijven tot uitzonderlijke omstandigheden, inzonderheid dringende humanitaire vluchten.
 

► 29 september 2006
De regionale krant maakt gewag van de protestactie tegen de boomkap rond het Bissegemse O.C.
Lees hier het artikel.


► 29 september 2006
Flatgebouw aan vliegveld blijft struikelblok.
J.V.die in de Spoorwegstraat in Wevelgem een flatgebouw wil optrekken, vraagt van de gemeente een schadevergoeding van honderdduizenden euro's. De bouwheer kreeg vorig jaar van de gemeente een vergunning voor een gebouw van 12,65 meter. Het bestuur van de nabijgelegen luchthaven zag in die hoogte een ernstige hindernis voor de aanvliegroute en liet de werken stilleggen.
Nadat J.V. zijn bouwvergunning van de gemeente had gekregen, startten de werken in juni 2005. In augustus 2005 kreeg hij het bevel de werken onmiddellijk te stoppen. Hij zette een gerechtelijke procedure in. Hij heeft een bouwvergunning en eist dan ook een forse schadevergoeding.


► 27 september 2006
Drie personen opgepakt met 49 kilogram heroïne
De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft woensdag drie personen aangehouden die dinsdag werden opgepakt met 49 kilogram heroïne op de luchthaven van Wevelgem. In Amsterdam en Dublin werden twee medeplichtigen gearresteerd. Alle betrokkenen hebben de Britse of Ierse nationaliteit.
Twee piloten en een koerier werden dinsdagmiddag opgepakt op de luchthaven. In de bagage van de koerier zat 49 kilogram heroïne. Verder onderzoek zorgde voor de arrestaties van twee personen in het buitenland. Het Kortrijkse gerecht zal om hun uitlevering vragen.
Het vliegtuig behoort toe aan een Iers zakenman. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij iets met de feiten te maken heeft.


► 25 september 2006
Een overvliegende "zakenvlucht" rukt voor de tweede maal loszittende mortel uit het pannendak van een woning gelegen in de Gullegemsesteenweg.
De brokstukken vallen op het voetpad en richten geen schade aan. Een paar maanden eerder al werd voor hetzelfde huis een geparkeerde auto beschadigd door een vallende dakpan.
De afgevaardigde van het vliegveld erkent het probleem, maar wil de herstelling pas later laten gebeuren, wanneer er nog meer schade zal zijn...

 

► 21 september 2006
Er wordt een open brief geschreven naar "het College van Burgemeester en Schepenen" van de stad Kortrijk, alsook naar de gouverneur van West-Vlaanderen en de Minister-president. Hierin wordt de op handen zijnde kaalslag rond het O.C. van Bissegem gehekeld en in vraag gesteld.
Op twee dagen tijd worden 130 Bissegemnaren bereid gevonden hun handtekening te plaatsen in een poging om deze zinloze verwoesting alsnog te kunnen stoppen.
Klik hier om deze brief te lezen. (Word-document)

Waar het om gaat! Een oase van groen in het verstedelijkte Bissegem moet tegen de grond. ► augustus 2006
Het stadsbestuur van Kortrijk keurt het kappen van 72 hoogstammen rond het O.C. van Bissegem goed. De bomen, in volle dorpscentrum van Bissegem, moeten om veiligheidsredenen gekapt worden. De 8-meterhoge bomen vormen een hinderpaal voor de landende en opstijgende jets van de "Internationale airport Kortrijk".
Bissegem is geschokt.
                                           

 

► 16 mei 2006
Actie vliegveld WevelgemGroen! in actie 16-05-2006
Vliegveld Wevelgem: luchthaven of bodemloze put

Voor de Algemene vergadering van de vliegveld-intercommunale op 16 mei voerden Groen!-leden van Wevelgem en Kortrijk actie onder de slogan ‘luchthaven of bodemloze put?’. Het bijhorende persbericht kunt u hier nalezen.
 

 

► 30 januari 2005
Omstreeks 13u30 raakt een sportvliegtuig met motorpanne in moeilijkheden. Waarschijnlijk is een lege benzinetank (!) de oorzaak van de problemen. De piloot moet een noodlanding uitvoeren op de "Vlinderkouter" in Bissegem.  De Vlinderkouter is gelegen tussen het vliegveld en het dorpscentrum Gullegemsesteenweg-Meensesteenweg, mat tussen beide de Ringlaan R8.  Indien de panne zich 100 meter eerder had voorgedaan, zou het vliegtuigje gecrasht zijn in volle centrum.

                                   

 

► 07 december 2003
Een luchtdoop met een sportvliegtuig liep verkeerd af toen de motor van het vliegtuig haperde bij het opstijgen vanuit het vliegveld van Wevelgem.
Het vliegtuigje stortte neer op de terreinen van het vliegveld en miste op een haar na de woonwijk "Tuinwijklaan" te Bissegem.

                                       
                                       
Deze foto illustreert hoe hallucinant dicht bij de woonwijk het ongeval zich heeft afgespeeld.
 

► 31 januari 2002
Twee Britten worden tot 5 jaar celstraf veroordeeld voor het smokkelen van 16 kg heroïne op het vliegveld van Wevelgem.
(klik voor een groter beeld!)

                         

 

24 oktober 2000   
Om 11u45 deed zich een bijna ongeval voor boven de Bissegemse dorpskern.  Ooggetuigen namen een sportvliegtuig waar dat poogde te landen, maar in ernstige moeilijkheden zat.  Het vliegtuigje was zogoed als onbestuurbaar doordat een kabel rond de vleugels verstrikt zat.  Deze kabel was misschien afkomstig van een reclamedoek of het was misschien een losgeraakte (besturings-) kabel van het vliegtuig zelf.  De ooggetuigen verklaarden dat het vliegtuig luidruchtig gas gaf, ongecontroleerde bewegingen maakte en leek neer te gaan storten.  Net op tijd kreeg de piloot het toestel eventjes onder controle en kon hij het horizontaal brengen om in extremis op het vliegveld te kunnen landen.

 

19 juni 2000
Op 19 juni gebeurde een ongeval op de taxiweg van Wevelgem tussen een vliegtuig en een personenauto! Ondanks alle wettelijke voorschriften voor een volledig gesloten buitenomheining met een binnenomheining voor apart verkeer naar de bedrijven op het terrein, blijkt het nog steeds mogelijk om ongehinderd te voet, per fiets of per auto de taxiways te betreden.

 

18 mei 2000
Botsing tussen helikopter en vliegtuig   (piloten in opleiding).
 

maart 2000
Een vliegtuig dat dienst deed om valschermspringers te droppen (boven Moorsele), stort neer boven het vliegveld van Moorsele.  Het bewuste toestel kwam wekelijks tanken op het vliegveld van Wevelgem.


22 mei 1999
Tragisch ongeval waarbij een zweefvliegtuig en sportvliegtuig botsen boven het vliegveld en crashen. De piloot van het sportvliegtuig komt om het leven.

 

mei 1998
Een Wevelgems zweefvliegtuig met ervaren piloot crasht nét over de grens in Frankrijk. De piloot komt om het leven.  Omdat het hier gaat om een "buitenlands" accident, wordt er geen ruchtbaarheid aan de zaak gegeven.  De zweefclubs geven dit accident toe op een bijeenkomst met de buurtbewoners.

28 maart 1998
Een Astra-fluisterjet bestuurd door een leerling-piloot, vliegt tijdens een middagje touch-and-go's,  een 20-tal dakpannen van een woonhuis in de Gullegemsesteenweg te Bissegem. Niemand raakt gewond.


De Bissegemse brandweer bij het opkuisen van de scherven

21 juni 1991
Een sportvliegtuig stort bij een landingmanoeuvre neer op de ring rond Kortrijk, op enkele tientallen meter van de landingsbaan.
De piloot komt om het leven.
 

15 augustus 1987
Een sportvliegtuig stort neer in volle dorpscentrum Bissegem. Drie huizen in de Heulsestraat raken beschadigd.  De piloot en zijn passagier zijn lichtgekwetst.► ...