ACTUEEL...             ► 07 september 2013
07/09/2013 -
Persmededeling

Vliegveld Wevelgem:  Vlaanderen investeert in (de happy few van) onze regio
Het Vlaams Gewest is van plan de komende jaren ruim 22 miljoen euro in onze regio te investeren. "Het lijkt fantastisch nieuws, maar toch is het allerminst reden voor een feestje. Het geld wordt immers in een bodemloze put gedumpt en komt bovendien enkel ten goede van een heel beperkt kransje happy few", stellen Vlaams Parlementslid Bart Caron en provincieraadslid Maarten Tavernier vast.

Verplichte literatuur voor al wie begaan is met het milieu en met de centen van de belastingbetaler:    http://www.bartcaron.be/     


► 03 september 2013

Lang gewacht, nooit verwacht...   Vandaag publiceerde de WIV zijn halfjaarlijkse cijfers 2013

halfjaarlijkse cijfers jan.-febr.-mrt-april-mei-juni 2013  
t.o.v. dezelfde periode 2012
  
 VLIEGTUIGBEWEGINGEN 2012 2013                              %
 professioneel  1 942 1673 -13,85%
 andere  15 360 13959 -9,12%
 totaal  17 302 15632 -9,65%
  
 REIZIGERS  2012 2013                            %
 professioneel  7 126 5576 -21,75%
 andere  29 095 26993 -7,22%
 totaal  36221 32569 -10,08%
   
 
NACHTVLUCHTEN
 
2012
42
2013
79
%  
+88%

 HELIKOPTERVLUCHTEN              2996 bewegingen op een totaal van 15 632    = 19,16%              (-11,6%)
                                                           of 1 op 5 van alle vliegverkeer op Wevelgem is helikopterverkeer...

MEDISCHE VLUCHTEN                  42 (2012)                 76 (2013)                        +81%

Het was eventjes wachten op de halfjaarlijkse cijfers. De WIV wou persé de cijfers voor juli mee publiceren. 
Immers, door de schitterende zomer haalde het scholingsverkeer en de sportvliegerij (én de helikopters) in de maand juli heel goede cijfers. 
Door de cijfers voor 7 maanden te publiceren, kan aldus de indruk gewekt worden dat het vliegveld in een relance zit... wat uiteraard maar schijn is.

We stellen vast dat het "professioneel vliegverkeer", serieuze klappen kreeg, zowel naar aantal bewegingen (-13,85%) als naar aantal reizigers (-21,75%), piloten inbegrepen. 
Ook de internationale zakenvluchten kenden een ongemeen sterke terugval.

Wat het helikopterverkeer betreft noteren we in de eerste helft van het jaar 395 helikopterbewegingen minder, waarvan het grootste gedeelte vluchten zijn zonder vergunning.
1 vliegtuigbeweging op 5 betreft een helikopterbeweging.

De nachtvluchten tenslotte scheerden hoge toppen met een groei van 34 vluchten of +81%. De omwonenden zijn het vliegveld hiervoor uiterst dankbaar.

Samengevat:  met 9,65% vliegtuigbewegingen minder en ruim 10% "reizigers" minder (piloten inbegrepen!) zullen ze bij "Egis Projects" geweldig in hun nopjes zijn met de nakende overname van deze winstgevende Vlaamse business.
Vive la France et ses entreprises!

 

► 02 september 2013:  Wachten op Godot (bis!) en op de helikopters (!)
 
Ook bij de Deputatie West-Vlaanderen loopt de soap volop verder.
Op 16 juli liet de deputatie weten dat
de behandelingstermijn van de beroepsprocedure tegen de milieuvergunning van STB Copter verlengd werd met 30 dagen.
Maar vandaag 02/09 is er nog steeds geen beslissing genomen.
Een simpel mailtje van vandaag
leert ons dat "de Deputatie nog geen beslissing heeft genomen. Dat de echt uiterste beslissingsdatum voor de deputatie in dit dossier nu donderdag, 05/09 is."
Een erg moeilijk dossier, lijkt het!
Toch is het allemaal heel simpel. De helikopterbedrijven dienen zich te houden aan de bijzondere vergunningsmaatregelen van de Vlarem I-vergunning van 2004 van het vliegveld zelf.
Er is doodgewoon géén plaats voor duizenden nieuwe helikoptervluchten per jaar.
Maar ondertussen vliegen de helikopters ons om de oren alsof er nooit enige klacht of enig probleem is geweest. 
En niemand die ingrijpt om deze onwettige activiteiten nu een halt toe te roepen.

 

► 29 augustus 2013:  Wachten op Godot
Meer dan acht weken na het einde van de 1ste jaarhelft, heeft de WIV nog steeds geen trafiekcijfers bekendgemaakt van het voorbije halfjaar (januari-juni 2013).
De WIV doet er alles aan om de slechte cijfers nog niet te publiceren. Eerst moet de "priviatisering" geregeld zijn.
De vraag stelt zich meer en meer of we die cijfers überhaupt nog ooit zullen zien...

Vandaag bloklettert "Het Nieuwsblad"  "Luchthavens privatiseren is duurder dan ze zelf uitbaten".     Lees! 
Hierin wordt een knap overzicht gegeven van de soap die zich stilaan voltrekt rond de privatisering van de 3 regionale luchthavens:
Parlementsleden die geen of met moeite inzicht krijgen in de "deal" met het Franse Egis Projects, cijfermateriaal over financiering dat onleesbaar werd gemaakt, een parlementsvoorzitter Peumans (N-VA) die spreekt over stemmingmakerij, economische schade en economische belangen,... Partij LDD die laat weten dat "de uitbating van de regionale Vlaamse luchthavens door het Franse Egis meer zal kosten aan de Vlaamse belastingbetaler dan wanneer de Vlaamse overheid zelf de luchthavens zou uitbaten".
Gevolg:  op 12 september komt de commissie vervroegd samen en zullen minister Crevits en Egis tekst en uitleg geven bij het akkoord.
Ondertussen blijft de hamvraag:  Wie, welke politici, industriëlen, invloedrijke mensen,  willen koste wat kost dat de 3 verlieslatende regionale luchthavens openblijven en gefinancierd worden op kosten van de belastingbetaler, goed wetende dat die luchthavens in dit land géén toekomst hebben, nooit gehad hebben.► 30 juli 2013

Activiteitsrapport 1ste helft 2013 is nog steeds niet bekendgemaakt
Blijkbaar is men in Wevelgem dringend aan een nieuw telraam toe, want één volle maand na het verstrijken van de 1ste jaarhelft, werden nog altijd geen trafiekcijfers vrijgegeven.
Directeur Stefaan Van Eeckhoutte laat weten: "Zodra beschikbaar, informeren wij u."
Hopelijk loopt het niet zoals met het dossier van de regionale luchthavens, waar er slechts met veel moeite gegevens worden openbaar gemaakt "om geen economische schade te veroorzaken". (sic)► 20 juli 20
13

Fransen nemen Vlaamse regionale luchthavens over

In diverse kranten stond het blijde nieuws te lezen dat de Franse privéfirma Egis Projects de uitbating van de Vlaamse regionale luchthavens vanaf 2014 zal overnemen. 
De Vlaamse regering neemt hieromtrent een definitieve beslissing op 28 juli. 
De privatisering van de luchthavens van Deurne, Oostende en Wevelgem hing al langer in de lucht. De vlieglobby hoopt door de privatisering beter de concurrentie te kunnen aangaan met andere luchthavens…

Een zwakke minister van mobiliteit Hilde Crevits is gezwicht voor de niet-aflatende druk van de vliegveldlobby. Die krijgt nog maar eens zijn zin: er kan verder gevlogen worden in dit land. Dat de Vlaamse belastingbetaler alweer het gelag zal betalen is slechts een onbelangrijk detail. 
Ook de N.-V.A. en het Vlaams Belang, traditionele bondgenoten van de regionale luchtvaart, sluiten de ogen. Wat maakt het voor hen uit dat de Fransen met ons geld gaan lopen, als er maar kan gevlogen worden!

Lees hier verder.


► 16 juli 2013

De Deputatie West-Vlaanderen laat weten dat de behandelingstermijn van de beroepsprocedure tegen de milieuvergunning van STB Copter wordt verlengd.
Concreet betekent dit "dat de termijn waarover de deputatie beschikt om over het beroep ten gronde te beslissen met 30 dagen wordt verlengd".
Waarvan acte.
Anderzijds zijn er in het gehele land steeds meer klachten over lawaaihinder veroorzaakt door helikopters, want België heeft een totaal verouderde wetgeving hieromtrent.
In de Gazet van Antwerpen lezen we vandaag dat er vanaf 1 oktober strengere regels zullen gelden voor helikopters. (Zou er misschien een oorzakelijk verband zijn met het uitstel van behandeling van de beroepsprocedure?)
Benieuwd wat de repercutie daarvan zal zijn op het helikopterpretpark van Wevelgem...
Als het van Ludwig Louwagie afhangt zullen de repercuties beperkt zijn: "Bovendien zijn er genoeg achterpoortjes, zodat we toch ons werk kunnen doen" reciteert hij schaamteloos.
Bedoelt hij daarmee dat het gros van de helikoptervluchten straks noodvluchten of medische vluchten zal worden?
Alweer een knap voorbeeld van hoe de helikopterfanatici tewerk gaan... De toon is meteen gezet.
Lees hier de Gazet van Antwerpen.

 

► 03 juli 2013  

Europa wil overheidssteun aan de luchtvaart beteugelen

 

Volgens Europees commissaris van concurrentie, Joaquim Almunia, zijn er te veel luchthavens en zijn sommigen daarvan onderbenut.
"Het is niet de belastingbetaler die moet opdraaien om luchthavens rendabel te houden", vindt de commissaris. 
We moeten ervoor zorgen dat regionale luchthavens leefbaar en zinvol zijn.

Zo wil Almunia steun voor investeringen in de luchthaveninfrastructuur alleen nog toestaan als er echte vervoersbehoeften bestaan en de ontsluiting van de regio gegarandeerd moet worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de aanwezigheid van andere luchthavens of hogesnelheidstreinen.
De Spaanse eurocommissaris wil ook dat de overheden ophouden met de financiering van exploitatiekosten van luchthavens. De luchthavens moeten hun bedrijfsmodel herzien, de exploitatiesteun terugschroeven en rendabel worden...

Een uitspraak die duidelijk in tegenspraak is met het beleid van de Vlaamse regering, die kost wat kost, door middel van spitstechnologische constructies zoals de LEM/LOM, geld wil blijven pompen in de nutteloze Vlaamse regionale luchthavens Oostende, Deurne, Wevelgem. Het uitbouwen en openhouden, tegen beter weten in, zal handenvol geld blijven kosten, terwijl een Frans privébedrijf met de "baten" zal weglopen.


► 23 mei 2013
: Vliegveld Wevelgem in vrije val...!   

Vliegveld Wevelgem ontsnapt niet aan de malaise in de regionale luchtvaart die ons land momenteel doormaakt. 
Deze week raakten de dramatische trafiekcijfers voor het eerste kwartaal 2013 bekend:

januari-februari-maart  2013      (cijfers zelfde periode 2012)
aantal vliegbewegingen  
-zakenverkeer:                             671             (923)        -27,30%
-scholing en training                   4532           (6602)        -31,35%
-totaal                                          5203           (7525)        -30,86%

aantal reizigers
-zakenvluchten:                          2241            (3358)        -33,26%
-scholing en training                   8495          (12240)        -30,60%
-totaal                                        10736          (15598)        -31,17%

helikopters:                                 1060           (1449)         -26,84%

medische vluchten:                    26

Om kort te zijn:  Vliegveld Wevelgem verliest in het eerste kwartaal van 2013 één derde van zijn omzet.
Dit geldt zowel voor het zakelijk verkeer als voor het vrijetijdsverkeer, met inbegrip van het helikopterverkeer.
Directeur Stefaan Van Eeckhoutte wijt "het dipje" aan de slechte weersomstandigheden.
Dat het vliegveld het slachtoffer was van het slechte weer in die periode, gaat misschien ten dele op voor het vrijetijdsverkeer, maar sedert wanneer blijven zakenreizigers thuis omdat het regent...
De oorzaak van deze rampzalige achteruitgang is dan ook structureel: Er is onvoldoende marktpotentieel om een zakenluchthaven in Wevelgem te verantwoorden.
Daarenboven speelt de algemene economische crisis een belangrijke rol. Vele bedrijven besparen op hun (overbodige) luxueuse verplaatsingen per zakenjet. De korteafstandsvluchten worden vervangen door TGV, taxi, bedrijfswagen. Particulieren beperken hun dure (helikopter-)vluchten en houden hun vliegtuigjes als het kan zoveel mogelijk aan de grond.
En oordeelt u nu zelf:  26 medische vluchten op 3 maanden tijd. Moet er daarvoor een overgesubsidieerde luchthaven opengehouden worden (met het vliegveld van Rijsel Lille op een boogscheut)?
Aan de slechte omzetcijfers zal de nieuwe beheerstructuur LEM/LOM die maar eindeloos op de lange baan wordt geschoven, niets veranderen.
Benieuwd trouwens hoe de toekomstige Franse exploitant Egis Projects zal reageren op de nieuwe situatie. Maar misschien zijn zij er wel gerust in. Zolang de Vlaamse Overheid bereid is om deze bodemloze put te blijven subsidiëren, zijn zij zeker van hun toekomstige jaarlijkse "winsten".


► 24 april  2013
              
B.V.B.A. STB Copter tekent beroep aan tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen want:
- de helikopterbewegingen uitgevoerd door STB Copter zijn slechts een deel van het totale aantal vluchten
- een aantal handtekeningen op de petitie zijn afkomstig uit Bavikhove, Rollegem, Marke,...
- het aantal helikopterbewegingen werd door de milieuvergunning beperkt tot 20 per dag (=10 vluchten). 
STB Copter eist een aanpassing van "maximum 20 bewegingen" naar "gemiddeld 20 bewegingen" per dag. 

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem argumenteert hierover dat
- er in het voorbije jaar  6614 helikopterbewegingen werden uitgevoerd waarvan 60% (3970 vluchten) voor rekening waren van STB Copter. 
  Dit cijfer kan geverifieerd worden bij de WIV en de directie van het vliegveld.
- er 203 mensen beroep hebben aangetekend: naast de 62 uit Wevelgem en de 118 uit Bissegem hebben er 2 uit Marke, 2 Bavikhove, 5 Heule, 1 Kuurne, 1 Lauwe, 1 Rollegem, 1 Menen, ook hun handtekening beplaatst. So what?
- de omwonenden niets hebben aan een gemiddeld aantal vluchten. Rekening houdende dat er op winterdagen, met slechte weersomstandigheden en zichtbaarheid, duisternis, regen, sneeuw nauwelijks helkoptervluchten worden uitgevoerd, maar bij mooi lente-, zomer- en terrasjesweer tot bijna 100 vluchten per dag de woonomgeving verpesten. 
(Of het verhaal van de man die verdronk in een vijver die gemiddeld amper 3 cm diep was...!)

STB Copter verklaart in zijn aanvraag voor een milieuvergunning zelf dat er nooit meer dan 10 vluchten per dag worden uitgevoerd tussen 7 uur en 22 uur.
Daarenboven wordt in dezelfde aanvraag een vlieghoogte gegarandeerd van 1000 voet (=305 meter) boven de woonzone. Ook dit is een loze belofte. 1000 voet is eerder uitzondering dan regel. Elke dag passeren helikopters op lage hoogte (100m?) boven Bissegem (zeker bij sterke wind).
De strategie van STB Copter is simpel: in de vergunningsaanvraag de activiteiten en de hinder voor de omwonenden zo miniem als mogelijk voor te stellen om daarna, eenmaal de vergunning binnen en uit de actualiteit, ongestoord en ongelimiteerd door te gaan met zijn helikopteractiviteiten. Een strategie die tot nog toe in Wevelgem steeds heeft geloond.
- STB Copter brengt over de grond van de zaak geen enkel argument aan, namelijk dat de Vlarem I vergunning van 2004 bij de "bijzondere vergunningsvoorwaarden" noteert dat er op zon- en feestdagen een significante vermindering van de geluidshinder dient gerealiseerd te worden en dat op weekdagen het stand-still principe geldt. Dat er bijgevolg geen plaats is voor een nieuw bedrijf dat vanaf 2010 jaarlijks ca. 4000 nieuwe helikoptervluchten uitvoert.
- De helikopter- en vliegveldlobby is sterk... 
  De actiegroep is dat ook.► 16 april  2013
De Actiegroep Vliegveld Wevelgem wordt op de hoogte gebracht van het feit dat "het Beroep tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van Wevelgem over de milieuvergunningsaanvraag van BVBA STB Copter" ontvankelijk werd verklaard.
De vermoedelijke datum van de behandeling in de Provinciale Milieuvergunningscommissie zou 21/06/2013 zijn.
De vermoedelijke datum van beslissing van de deputatie zou dan 20/07/2013 worden.
Wij (en u) zullen ten gepaste tijde in kennis worden gesteld van het besluit van de deputatie.


► 06 april  2013
De afkeer en verontwaardiging tegen het helikopterverkeer is dermate groot, dat op een paar dagen tijd 203 leden en sympathisanten van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem beroep aantekenden bij de Bestendige Deputatie tegen de nieuwe milieuvergunning voor STB Copter.  Een nieuw signaal waar de vergunnende overheid niet kan naastkijken.

 

► 22 maart  2013

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem betwist de nieuwe milieuvergunning voor STB Copter
en tekent massaal beroep aan.


► 19 maart  20
13


 


► 21 februari  20
13

Maandag 18 februari:  jaarlijkse infovergadering voor de omwonenden.
Niettegenstaande de bijeenkomst niet aangekondigd was op de website van de luchthaven, was er toch een goed gevulde zaal (ontvangsthal van het luchthavengebouw).  
Altijd dezelfde mensen. De grootste groep aanwezigen zijn de hobby-isten die bang zijn om hun speeltuin te moeten opgeven. 
Weinig pers; er valt trouwens ook weinig "nieuws" te garen. Geen relevante/nieuwe info. Geanimeerd debat achteraf.
Deze bijeenkomst blijkt niet het geschikte forum om nieuwe zaken voor te stellen of aan te brengen. Er zijn nauwelijks mensen met enige bevoegdheid aanwezig (politici, beheerders, ...)

Toch veel bijgeleerd:
- Veel "klagers" haken af omdat ze het gevoel hebben toch niks te bereiken. "J'y suis, j'y reste!" is het leitmotiv van de WIV. De uitbater en de gebruikers van het vliegveld blijven hun zin doen, ook al overtreden ze de wet en beschikken ze niet over de nodige vergunningen. Niemand legt hen een strobreed in de weg, ook het gemeentebestuur van Wevelgem niet dat nochtans de bevoegdheid en de plicht heeft om op te treden wanneer een bedrijf niet in orde is met zijn vergunning.
- "De bijzondere vergunningsvoorwaarden" in de milieuvergunning van 2004 blijken onbekend bij uitbater en gebruikers.
- "Wie niet akkoord gaat met de gang van zaken, moet maar klacht indienen (of verhuizen)" is het meest gehoorde argument van de vliegveldleiding. (Er wordt immers toch geen gevolg gegeven aan klachten van de omwonenden!)
- Geen gevolg geven aan de klachten en de reglementering door de overheid compleet negeren, is een lonende politiek. De problemen raken vanzelf wel uit de actualiteit en er hoeft niets te veranderen.
- De nachtvlucht die maandagnacht om 02.29 uur vertrok was een "medische vlucht" naar de luchthaven van Lille (Lesquin). Meteen een duidelijk voorbeeld van de zinloosheid van heel wat medische vluchten;  met een ambulance ligt Lille immers slechts op 20 minuten rijden van Wevelgem.
Hoeveel tijd kan er worden "uitgespaard" met de weg   "ziekenhuis Gent (?) vliegveld Wevelgem nachtvlucht naar luchthaven Lille ziekenhuis Lille" per vliegtuig
of    "ziekenhuis Gent (?) ziekenhuis Lille" per ambulance ?

Lees hier de volledige tussenkomst van de actiegroep


► 18 februari  20
13

Geachte mevrouw Top, milieucoördinator Enviro+,  
Deze week kregen de omwonenden de uitnodiging in hun bus voor het trefmoment voor de omwonenden van het vliegveld Wevelgem van 18 februari a.s. 
Daarin wordt met geen woord gerept over het helikopterverkeer. Het woord “helikopter” komt zelfs niet één keer voor in de gehele uitnodiging. 
In de wetenschap dat 20% van alle vliegactiviteiten helikopteractiviteiten zijn en dat 90% van alle klachten over dit helikopterverkeer gaan, vragen wij u om toch de nodige aandacht te geven aan het probleem van de helikopters. 
De actiegroep wenst tijdens het trefmoment een uiteenzetting te krijgen van de maatregelen die de helikopterbedrijven genomen hebben om de overlast te beperken.
 
In de milieuvergunning van 5 februari 2004 verleend door de gouverneur van West-Vlaanderen, staat letterlijk te lezen bij de “bijzondere vergunningsvoorwaarden”, dat voor de dagperiodes op zon- en feestdagen er een stelselmatige en significante vermindering van de geluidshinder (zowel van de recreatieve als van de nachtvluchten) dient gerealiseerd te worden.  Sedert de helikopterbedrijven zich een paar jaar geleden aan de noordzijde van het vliegveld hebben gevestigd, is de frequentie van het vliegverkeer op zondag vertienvoudigd. Waar vroeger op zondag slechts enkele sportvliegtuigjes landden en opstegen, wordt er nu op zondagen met goede zichtbaarheid en/of mooi weer, een significante vermeerdering van het vliegverkeer (lees “helikopterverkeer”) vastgesteld.  Dit betekent m.a.w.  dat de nieuwe helikopterbedrijven zich niet houden aan de opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden. 
Ook zouden wij een overzicht willen krijgen van de aard der helikopteractiviteiten
. In 2012 werden er 6 614 helikopterbewegingen genoteerd.  Hoeveel daarvan zijn “zakenvluchten”, hoeveel “opleidingsvluchten” en hoeveel “recreatieve vluchten”?  
Wij hopen dat u van de uitbater van het  vliegveld de nodige info zult krijgen, om maandag 18 februari op onze beide vragen te kunnen antwoorden. 
Beleefde groeten, 
actiegroep Vliegveld Wevelgem

 

► 18 februari  2013
Trefmoment voor omwonenden van de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

De luchthavenbeheerder organiseert op maandag 18 februari 2013 om 19.00h  in het luchthavengebouw (Luchthavenstraat in Wevelgem) een trefmoment met de omwonenden en andere belanghebbenden met volgende agenda:  
- Om 19.00u:  Ontvangst en verwelkoming met korte toelichting omtrent
    * Trafiekcijfers en milieu-indicatoren 2012
    * Voorontwerpplan renovatiewerken luchthaven
-
Vanaf 19.15u: Infomarkt met mogelijkheid tot vragen, opmerkingen en suggesties bij een hapje en een drankje. 
  Volgende stands zijn voorzien:

► 11 januari  2013   
Trafiekresultaten 2012: een analyse

  (Cijfers tussen haakjes van vorig jaar 2011)

- algemeen totaal bewegingen:             33 531     (33 294)         + 0,7  %
  
                               passagiers:               69 227     (69 606)         - 0,54 %

- zakenvluchten totaal bewegingen:     3 703        (3 859)         - 4,05 %
   
                                        passagiers:    13 198      (13 579)         - 2,81 %

- internationale zakenvluchten
   
                                       bewegingen:      2 480        (2 421)         + 2,43 %   (Er waren 59 vluchten méér.)
                                          passagiers:     10 453      (10 546)         - 0,89 %    (Er waren 93 passagiers minder.)

- nationale zakenvluchten
   
                                       bewegingen:     1 223         (1 438)         - 15 %
                                         
passagiers:       2 745         (3 033)         - 9,5 %

- nachtvluchten                                           103            (121)         - 14,9 %

- helikopterbewegingen                        6 614         (6 810)          - 2,9 %

Verhouding internationale zakenvluchten t.o.v. het totale vliegverkeer:
        - bewegingen:    3 703     t.o.v.     33 531      = 11,0 %
        - passagiers:   13 198     t.o.v.     69 227       = 19 %

De zogenaamde "corebusiness" en bestaansreden van Vliegveld Wevelgem zouden de internationale zakenvluchten moeten zijn.
Met een aandeel in het totaal van 7,4 % vluchten en 15,1 % passagiers en een status quo blijkt duidelijk dat deze zakenvluchten slechts een randgebeuren zijn op dit vliegveld.
Het totaal van de zakenvluchten op het vliegveld bedraagt slechts 11,05 % (en niet ca. 20 % zoals de WIV laat uitschijnen) van het totale vliegverkeer.
In 2012 was er daarenboven een belangrijke afname van de binnenlandse zakenvluchten:     -15 % bewegingen;     -9,5 % passagiers.

Wat het helikopterverkeer betreft:  niettegenstaande de aangekondigde maatregelen om het aantal helikopterbewegingen (vliegscholen) te beperken, is daar in de cijfers niets van te merken.
Amper 196 bewegingen minder.
De WIV kan zich dan ook geen beperkingen veroorloven. Op enkele jaren tijd is het globale vliegverkeer in Wevelgem met ca. 20% afgenomen, maar in de jaarlijkse cijfers wordt dit opgevangen door 20% meer helikopterverkeer. De meeste helikopterbewegingen vertrekken en komen aan buiten het vliegveld. Er is dan ook niet de minste controle over de aard van de vluchten. 
Zijn het zakenvluchten? Of recreatieve vluchten? Of opleidingsvluchten?
Het helikopterverkeer wordt probleemloos misbruikt om de tegenvallende cijfers van het zakenverkeer op te smukken. 

Vastgesteld wordt dat de eerste helft van 2012 nog een stuk beter was dan de tweede helft van 2012. Deze negatieve trend zet zich momenteel verder.
In december 2012 bijvoorbeeld waren 25 % van alle vluchten helikopterbewegingen.
Maar de WIV doet er alles aan om de brave burger én de politici te overtuigen van het belang van dit vliegveld.
Zolang de dotaties, de subsidies, de extra legale voordelen, de onbestaande concessievergoeding, de financiële tegemoetkomingen allerlei, blijven doorgaan, zolang kan er gevlogen worden.
De kruik gaat zolang te water, tot ze breekt...

 

► 08 januari  2013        
NIEUWS van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Trafiekresultaten 2012: internationaal zakelijk verkeer +2,4%. Beste jaar sinds 2008.

En zeg nu nog eens iets!
Cijfers zijn er inderdaad om geïnterpreteerd te worden...
Het aantal vliegtuigbewegingen is inderdaad met 2,4% toegenomen. Maar wat koop je daarmee wanneer het aantal "reizigers" zelf afneemt met 0,9%?
(In Wevelgem spreekt men van "reizigers" omdat de piloten en het boordpersoneel mee opgenomen zijn in de getallen. Dit maakt elke vergelijking met een andere luchthaven onmogelijk.)
En dat voor het zakelijk verkeer de cijfers de beste zijn sedert 2008 is al helemaal niet moeilijk te verklaren: de laatste 20 jaar is het zakenverkeer alsmaar afgenomen tot het absolute dieptepunt van een paar jaar geleden. Door te vergelijken met een slechte periode, kan het alleen maar beter. 
Zo werden er in het jaar 2000 nog 5597 zakenvluchten uitgevoerd t.o.v. 2480 in 2012 !

Wanneer er gesteld wordt dat het niet-zakelijk verkeer ongeveer 80% uitmaakt van het totale vliegverkeer heeft de WIV last van hoogtevrees.. 
Onze rekenmachine geeft bij de deling van 29 828 bewegingen (niet-zakelijk) op 33 531 bewegingen (totaal) als resultaat 88,95%.
Met andere woorden  het zakelijk verkeer vertegenwoordigt 11,05 % van het totaal, waarvan een onbekend aantal dan nog bestaat uit helikoptervluchten...

Nog een kleine rekenoefening:
10 546 passagiers x 2/3 = 7 030 echte zakenpassagiers (zonder de piloten)
7030 / 365 dagen = 19,3 passagiers per dag.
Een zakenman stijgt 's morgens op en landt 's avonds na zijn dagtaak terug op Wevelgem airport. 
Bij abstractie van de dubbele boeking gebruiken er bijgevolg 19,3 / 2  gemiddeld 9,6 zakenlui per dag dit vliegveld.
De miljoeneninvestering en -subsidiëring méér dan waard toch!

En geef toe:  
luchthaven Deurne 15 % minder passagiers in 2012 
luchthaven Oostende: vrachtvervoer gehalveerd sedert 2007.
Met slechts één procent minder zakenreizigers is er in Wevelgem alle reden tot euforie!
                                                                                                                                                           

 

► 11 december  2012
Een zwarte dag voor de jeugd van Bissegem.
Vandaag werd de locatie voor het nieuw lokaal voor KSA en Chiro aan de Vlienderkouter afgekeurd door de provincie.
Reden:  de WIV wil geen jeugdlokaal in de aanvliegroute van het vliegveld.
Alweer blijkt dat de geografische ligging van het vliegveld niet te verenigen valt met de woon- en leeffunctie van een dorp.
De impact van het vliegveld dat tot in de achtertuinen van de woonkern komt, is veel groter dan de lawaaihinder alleen.
Op nauwelijks 100m van het einde van de startbaan liggen de Lagere School, het RVT en de Serviceflats van Bissegem.
Al eerder werd omwille van het vliegveld al het groen weggekapt (en niet vervangen!) op de terreinen van het Ontmoetingscentrum, hartje Bissegem.
Nog volgens de KSA Bissegem liet de Stad Kortrijk al weten mee te zullen zoeken naar een oplossing...

Hieronder nog enkele reacties op de Facebook-pagina van de KSA Bissegem:

    

 

► juli  2012
Vliegveld Wevelgem publiceert zijn halfjaarlijkse cijfers 2012.
En tot spijt van wie 't benijdt:  een uitstekende junimaand buigt de negatieve cijfers van de eerste 5 maanden om naar een bescheiden winst

halfjaarlijkse cijfers jan.-febr.-mrt-april-mei-juni 2012  
t.o.v. dezelfde periode 2011
  
 VLIEGTUIGBEWEGINGEN 2011 2012                              %
 professioneel  2 015 1 942 -4,63%
 andere  15 124 15 360 +1,56%
 totaal  17 139 17 302 +0,95%
  
 REIZIGERS  2011 2012                            %
 professioneel  6 826 7 126 +4,39%
 andere  28 642 29 095 +1,58%
 totaal  35 466 36221 +2,12%
   
 
NACHTVLUCHTEN
 
2011
62
2012
42
%  
-32,25%

 HELIKOPTERVLUCHTEN              3391 bewegingen op een totaal van 17 302    = 19.59%              
                                                           of 1 op 5 van alle vliegverkeer op Wevelgem is helikopterverkeer...

Reden tot euforie ???   

In absolute cijfers waren er in het eerste halfjaar 63 zakenvluchten minder
Daarentegen werden er in de eerste 180 dagen van dit jaar 300 zakenpassagiers meer vervoerd (of bijna 2 per dag meer).
In zijn totaliteit waren er 163 vluchten meer en 755 "reizigers" meer.

Uiteraard worden geen cijfers gepubliceerd van de manier waarop die bescheiden winst tot stand kwam.
Zo is er niet bekend hoeveel helikoptervluchten beschouwd werden als "professioneel"; of hoeveel helikopterreizigers "professioneel" waren.
Wellicht heeft de W.I.V. daar zelf geen betrouwbaar beeld van, want de meeste helikopters landen en stijgen (onwettig) op de terreinen van de helikopterbedrijven buiten het vliegveld.
En de helikopterbedrijven zijn wettelijk niet verplicht om een logboek bij te houden.
Op die manier kunnen de cijfers van de helikoptervluchten willekeurig gebruikt worden om bepaalde segmenten op te smukken en andere te minimaliseren...► 17 juli  2012
"GOED BEZIG, daar in Wevelgem!"

"TERRORIST KON PILOTENCURSUS VOLGEN IN WEVELGEM"
 

staat vanmorgen te lezen in het dagblad "De Morgen".Lees hierover ook in "Het Nieuwsblad",    "De Standaard",    "Het Laatste Nieuws".

 


► 16 juli  2012           

Tussentijds activiteitsrapport januari-februari-maart-april-mei 2012:  De vlieger gaat niet op!

Zopas kregen wij inzage in de recentste activiteitencijfers voor de eerste 5 maanden van 2012.  (Het halfjaarlijks rapport volgt binnenkort.)
Dit is nogmaals de bevestiging van wat een neutrale waarnemer al lang weet:  Vliegveld Wevelgem gaat ook in 2012 achteruit, over de gehele lijn (behalve het hatelijke helikopterverkeer!)

jan.-febr.-mrt-april-mei 2012  t.o.v. dezelfde periode 2011
  
 VLIEGTUIGBEWEGINGEN 2011 2012              %
 professioneel  1 608 1 542 -4,10%
 andere  12 775 12 231 -4,26%
 totaal  14 383 13 773 -4,24%
  
 REIZIGERS  2011 2012              %
 professioneel  5 501 5 584 +1,51%
 andere  24 071 23 107 -4,00%
 totaal  29 572 28 691 -2,98%
   
 
NACHTVLUCHTEN
 
2011
52
2012
34
%  
-34,61%

 HELIKOPTERVLUCHTEN              2785 bewegingen op een totaal van 13 773    = 20.22%              
                                                           of ruim 1 op 5 van alle vliegverkeer op Wevelgem betreft helikoptervluchten...

 

► 1 juni  2012
"Minder nachtvluchten van op luchthaven Wevelgem" bloklettert de regionale en nationale pers.

"Het bedrijf Capital Aircraft Group NV, dat orgaanvluchten verzorgde en zijn vaste standplaats had op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, is failliet.
Het bedrijf, dat naast zaakvoerder David Dekyver de jongste tijd geen personeel meer in dienst had, vervoerde organen naar een groot deel van Europa."
Of daardoor het aantal nachtvluchten zal afnemen, is nog maar zeer de vraag...

Vliegvelddirecteur Stefaan Vaneeckhoute zegt immers dat het verdwijnen van die firma geen gevolgen heeft voor de luchthaven
De orgaantransporten worden overgenomen door een Antwerps bedrijf. Volgens David Dekyver zelf, nam zijn bedrijf het grootste deel van de nachtvluchten voor haar rekening. 
Nu het bedrijf niet langer bestaat en de orgaantransporten naar Antwerpen zijn verhuisd, zal het aantal nachtvluchten vanuit Wevelgem wellicht fel dalen.

- Betekent dit nu dat de nachtelijke orgaantransporten vanaf nu zullen vertrekken vanuit Deurne?  Neen, want geen vergunning voor nachtvluchten...
- Betekent dit nu dat de orgaantransporten, het paradepaardje en een vaak gehoorde bestaansreden van het vliegveld van Wevelgem, nu tot het verleden behoren want verhuisd naar Antwerpen?

Het blijft wachten op de kwartaalcijfers van april-mei-juni om een duidelijk beeld te krijgen van de gevolgen van dit faillissement.
De omwonenden zullen er (hopelijk) niet (meer) van wakker liggen.
Maar of ze in Deurne gelukkig zullen zijn...?

Lees hierover in "Het Nieuwsblad".
Lees hierover in "Knack".

 

► 23 april  2012
Helikoptersoap nadert ontknoping...
Helikoptermaffia speelt het spel hard en zet nu ook minister Crevits (mobiliteit) onder zware (politieke) druk.

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag het volgende punt goed:

"Op voorstel van minister Hilde Crevits:
De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van ministerieel besluit over het landen en opstijgen van helikopters buiten de luchtvaartterreinen, op voorwaarde dat het ontwerp wordt aangepast aan een aantal opmerkingen. 
Het ministerieel besluit wil een regeling voorzien voor het verlenen van toestemming om met helikopters op te stijgen en te landen buiten luchtvaartterreinen."


Zo zien we hoe deze Vlaamse regering omgaat met maatschappelijke problemen. En welke belangen doorwegen bij de besluitvorming.► 21 april  2012
Cijfers bevestigen de vermoedens:   20%  of  1 op 5   van alle vliegtuigbewegingen worden uitgevoerd door helikopters
De nieuwste kwartaalcijfers zijn beschikbaar.  
In januari-februari-maart 2012 werden 7525 bewegingen genoteerd.  Daarvan waren 1449 of 19,25% van de bewegingen helikoptervluchten.  De klassieke sportvliegerij trapt op zijn adem.
De cijfers bevestigen nogmaals een toename van het helikopterverkeer, waarvan 95% van alle vluchten vertrekken vanop een locatie buiten het vliegveld, die met andere woorden gecatalogeerd moeten worden als "onwettig, illegaal" vliegverkeer.
Het groeiende aandeel van de helikopters zorgt ervoor dat zowel de helikopterbedrijven als de vliegveldverantwoordelijken zullen volharden in de boosheid.
Niettegenstaande de uitspraak van minister Schauvliege, alsook de dienst Milieuvergunningen, gaat het illegaal helikopterverkeer gewoon door.
De (politieke) verantwoordelijken op nationaal en regionaal vlak kijken de andere kant op en laten begaan.  
Om de vliegveld- en helikopterlobby ter wille te zijn, hebben ze geen zin om dwingende maatregelen uit te vaardigen en verstoppen ze zich achter allerlei dubbelzinnige uitspraken.
Arm Vlaanderen.


► 14 april  2012
HELIKOPTERMAFFIA HAALT VOORLOPIG Z'N SLAG THUIS:  helikopterbedrijven gaan ongehinderd en straffeloos door met hun illegale activiteiten... (bis!)

  

Aan de dienst Vergunningen
Sectie milieuvergunningen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200  SINT-ANDRIES  

Geachte, 

Bedankt voor uw antwoord op de klacht van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem (ref. Vlarem: 34041/169; d.d. 30 mrt 2012).
Met belangstelling hebben wij uw schrijven doorgenomen.

Hierin lezen we dat er toegegeven wordt dat helikopters zich verplaatsen op percelen die niet in de milieuvergunning vervat zijn.
Vandaag hebben wij opnieuw moeten vaststellen dat er aan deze illegale situatie niets is gewijzigd.
Vandaag gaan de bedoelde helikopterbedrijven gewoon verder met de helikopteropleidingen vanaf hun privé-terreinen.
Zoals eerder al aangehaald hebben 3 bedrijven daarvoor geen vergunning, wat in uw schrijven formeel wordt toegegeven.
 

Onze vragen en bedenkingen daaromtrent:
Welke ambtenaar kan de besluiten van de Vlaamse minister van milieu, minister Schauvliege, zomaar naast zich neerleggen?
Welke ambtenaar in dit land kan zonder overleg met de omwonenden, zomaar toelating geven aan een bedrijf om zonder de wettelijke Vlarem-milieuvergunning 57.4, toch zijn milieubelastende activiteiten te mogen verderzetten?
Welke ambtenaar kan in een rechtstaat zomaar de vigerende regelgeving naast zich neerleggen?
Wie of wat is de dienst Milieuvergunningen en wie of wat betekent de dienst Milieu-inspectie, als zij zomaar op eenvoudige vraag van de vliegveldlobby ca. 6000 (op jaarbasis) onwettige helikopteractiviteiten kunnen laten doorgaan, niettegenstaande de terechte en formele klachten van de omwonenden?
 

In uw antwoord schrijft u zelf: "Er kan inderdaad nog niet worden vooruitgelopen op de beoordeling van de toekomstige milieuvergunningsaanvragen".
Uiteraard niet!  De situatie is momenteel zo dat geen enkele van deze helikopterbedrijven een milieuvergunning conform Vlarem 57.4 in zijn bezit heeft, noch deze ooit heeft aangevraagd.
Het is dus de logica zelve dat de Milieu-inspectie met onmiddellijke ingang alle onwettige helikopteractiviteiten stillegt tot de bedoelde bedrijven zich in regel hebben gesteld.
 

Wij stellen vast dat de directie van het vliegveld, die mede verantwoordelijk is voor de illegale activiteiten, én de vliegveld- en helikopterlobby, er alles zullen aan doen om deze onwettige situatie te laten handhaven.  
Maar in onze rechtstaat is de wet de wet. Geen enkele ambtenaar kan de bestaande wetten negeren; ook niet de provinciegriffier of de gouverneur
Elke ambtenaar in dit land heeft de deontologische plicht de burgers van dit land te beschermen tegen onwettige praktijken.
 

De "Actiegroep Vliegveld Wevelgem" dient hierbij nogmaals formeel klacht in en eist de onmiddellijke stopzetting van alle onwettige helikopteractiviteiten, conform de huidige milieuregelgeving.

Actiegroep Vliegveld Wevelgem
14/04/2012

 

► 03 april  2012  
                                                                      

De Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, met name de gouverneur Carl Decaluwé, laat in een aangetekend schrijven aan de Actiegroep Vliegveld Wevelgem weten dat

.../...
Er is inderdaad gebleken dat een aantal helikopters zich verplaatsen op percelen die niet in de milieuvergunning voor de luchthaven zelf vervat zitten.
Het gemeentebestuur van Wevelgem zal daarom alle betrokken eigenaars/gebruikers van die percelen aanschrijven en melden dat ze hiervoor de vereiste Vlaremrubriek 57.4 moeten aanvragen bij de bevoegde milieuvergunnende overheid.
Er kan uiteraard nog niet worden vooruitgelopen op de beoordeling van de toekomstige milieuvergunningsaanvragen.
De luchthaven verzekert dat ze alle bewegingen van die helikopters zal blijven opvolgen en deze bijgevolg in hun quotum zullen blijven verrekend worden. 
.../...

Wat betekent deze uitspraak nu concreet?
- Dat de bedrijven in de industriezone ten noorden van het vliegveld inderdaad géén vergunning hebben om helikoptervluchten te laten vertrekken en aankomen op hun privéterreinen.
- Dat de bedrijven een aanvraag tot regularisatie zullen moeten indienen, waartegen de omwonenden uiteraard onmiddellijk bezwaar zullen laten aantekenen. Het gaat immers om minstens 6000 helikoptervluchten per jaar!
- Dat er enerzijds nog niet kan vooruitgelopen worden op de beoordeling van een eventueel toekomstige milieuvergunning (de vliegveldlobby is sterk!!!), maar dat anderzijds het vliegveld alle bewegingen van die helikopters zal blijven opvolgen en verrekenen in hun quotum. 
Dit is op zijn minst een héél twijfelachtige en dubieuze uitspraak.  
Ook de Bestendige Deputatie blaast tegelijkertijd warm en koud. Lees, herlees en oordeel zelf.

Betekent dit dat voorlopig alle illegale vluchten voor onbepaalde termijn zullen gedoogd worden en behandeld worden als wettelijk?  
Als er niet kan vooruitgelopen worden op de beoordeling van de toekomstige milieuvergunningsaanvraag, betekent dit in een rechtsstaat dat alle onwettige activiteiten nu moeten stopgezet blijven.
Hoe kan de luchthaven immers alle helikopterbewegingen opvolgen als ze niet vertrekken vanop de luchthaven?! Wie controleert dat? De helikopterbedrijven zijn wettelijk niet verplicht om een logboek bij te houden.
Wat doen ze met alle "grondactiviteiten" van leerlingpiloten, die oefenen tussen de bedrijfsgebouwen, uit het oog van de controletoren die zich op 1,5 km van de bewuste terreinen bevindt? 
Opgepast dus. Zoals eerder gezegd, is de vliegveldlobby sterk!

 


► 18 maart  2012
Helikopterbedrijven gaan ongehinderd en straffeloos door met hun illegale activiteiten...
Vandaag, zondagnamiddag, was het weer zover. Helikopters vlogen ongegeneerd hun rondjes boven Bissegem. 
Even een kijkje gaan nemen:  de helikopters vertrekken nog altijd vanop de privé-terreinen van de bedrijvenzone ten noorden van het vliegveld.
Daarenboven houden ze zich hélemaal niet aan de opgelegde afspraken om te landen en op te stijgen in het midden van het vliegveld. (zie OO-RON op de foto hieronder)
Weg mooie beloften!  Alleen uitzonderingen naderen het vliegveld op grote hoogte.
Terug naar af dus!  Morgen nog maar eens contact opnemen met de luchtvaartpolitie van vliegveld Wevelgem. Benieuwd welke uitleg ze daar zullen geven...► 23 februari 2012
Vliegveld Wevelgem begint noodgedwongen aan een charmeoffensief...

“Geen helikopterevents meer op Kortrijk-Wevelgem” staat in zowat alle regionale kranten te lezen.
De schrik zit er duidelijk in:  Er werden immers nog nooit zo veel tegenstanders samengezien in het luchthavengebouw, het hol van de leeuw, als vorige maandag. Het exponentieel toegenomen helikopterverkeer zit menige Bissegemnaar en Wevelgemnaar serieus in de maag.  6810 geregistreerde helikoptervluchten in 2011 is dan ook niet niks (20,5%).

“Ze” beloven:
*
Geen helikopterevents meer op het vliegveld
*
Landen en opstijgen in het midden van het vliegveld
*
De helikopters zullen het vliegveld naderen op grotere hoogte
*
Geen vlieglessen meer ter plaatse.

Maar...  Het uitgangspunt zelf is al verkeerd.  Minister Schauvliege (milieu) verwoordt duidelijk en ondubbelzinnig dat er geen vergunning is voor enig helikopterverkeer buiten het vliegveld
Alle vluchten die vertrekken of aankomen buiten het vliegveld zijn onwettig/illegaal.  Ook zij die van op grote hoogte landen of opstijgen (en daarna doorvliegen naar een locatie buiten het vliegveld). Ook zij die landen of opstijgen in het midden van het vliegveld (en daarna doorvliegen naar een bedrijfsterrein buiten de vergunde locatie).

Wanneer helikoptervluchten kunnen opstijgen of landen buiten het vliegveld is er geen ernstige controle mogelijk.
Nadat vooral op zaterdag een tiental helikopters wordt warmgedraaid, oefenen leerlingpiloten uren op de privéterreinen van de bedrijven.  Uit het zicht van de controletoren hangen zij één meter, vijf meter, tien meter boven het asfalt, zich ondertussen vervolmakend in de lawaaierige kunst van het terroriseren van de omwonenden.  “Opleiding” heet dat.
Maar de industriezone ten noorden van het vliegveld is een bedrijventerrein en géén verlengde startbaan. Laat dat duidelijk zijn.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem zal zich nooit neerleggen bij helikopteractiviteiten buiten “de vergunde locatie”, met name buiten het vliegveld.
Straf toch dat de belanghebbenden, lobbyisten van de W.I.V. en van het vliegveld, de woorden van de minister alweer pogen te interpreteren in hun voordeel. Het bedrijventerrein zou volgens hen eigenlijk, feitelijk toch een beetje vliegveld zijn, weliswaar gescheiden door een afsluiting en door een openbare weg, weliswaar op een ander adres, weliswaar een ander kadastraal perceel zijnde, weliswaar een locatie waar tot een paar jaar geleden nog gewone niet-luchtvaartgebonden industriële activiteiten werden gepleegd, weliswaar niettegenstaande het onbetwistbare antwoord van de minister die zegt dat er geen enkele vergunning gevraagd noch gepland is  www.vlaamsparlement.be   - vraag en antwoord 135) .
Toch wringen diezelfde lobbyisten zich in alle mogelijke bochten om de 6000 illegale helikoptervluchten als “vanzelfsprekend toch” voor te stellen.

Wij, tegenstanders van al dat zinloos (vliegend) geweld, hebben vertrouwen in onze rechtstaat. “Ze” gaan eruit! Zoveel is zeker.
We danken minister Schauvliege nu al voor haar moedige houding.


 

► 22 februari 2012
De knuppel is in het hoenderhok geworpen!
Uiteraard legt men er zich op het vliegveld niet bij neer. Ze spartelen als een duivel in een wijwatervat om hun gelijk te halen. Nochtans is minister Schauvliege duidelijk in haar antwoord.
Gisteren is het actiecomité naar de luchthavenpolitie gestapt voor een officiële klacht. Afwachten nu wat dit zal uithalen. 
We vrezen dat we uiteindelijk naar de Raad van State zullen (moeten) stappen...

Het heel grote aantal aanwezigen op de bijeenkomst voor omwonenden toont nog maar eens aan hoe belangrijk het helikopterprobleem wel is:  6800 officiële helikopterbewegingen op een totaal van 33 000, dat is ruim 20% !!  
Wat een geluk voor het vliegveld dat die helikopterbedrijven zich een tweetal jaar geleden rond het vliegveld kwamen vestigen. Anders werd helemaal duidelijk dat zelfs het recreatief en scholingsverkeer een steile duik genomen heeft.
 
Opvallend toch dat er dit jaar voor het eerst  cijfers van het helikopterverkeer werden gepubliceerd. Wij hebben die in elk geval élk jaar gevraagd op de bijeenkomst voor omwonenden en ook tussendoor. Nooit gekregen, "omwille van de privacy", weet je nog!

Maar ze gaan er alles aan doen om de industriezone rond het vliegveld om te dopen tot vliegveld, niettegenstaande er een openbare weg tussenloopt en de percelen industriegrond kadastraal gezien volkomen los staan van het vliegveld. 
Trouwens de helikopterbedrijven hebben zich pas een paar jaar geleden gevestigd op de industriezone langs het vliegveld. Toen al was de Vlarem-regelgeving aangepast en moesten ze een exploitatievergunning hebben om als helihaven te kunnen werken.
Ze hebben zich bewust niks aangetrokken van de Vlarem-regelgeving.  En nu zitten ze met de gevolgen. 
Minister Schauvliege was toch duidelijk, maar de vliegveldlobby is sterk!  Afwachten maar.


► 21 februari 2012
Bart Caron, Vlaams volkvertegenwoordiger voor "Groen" reageert.    

“Waarom hield de luchthavendirecteur cijfers over heliverkeer achter?

Gisteren kon ik niet aanwezig zijn op de informatievergadering van de luchthaven, maar naar mijn medewerker me vertelde, werd mijn naam regelmatig genoemd.
Rudy Dewilde gebruikte een recente parlementaire vraag van mij aan minister Schauvliege om aan te tonen dat de helikopterbedrijven aan de rand van de luchthaven geen milieuvergunning hebben. In zijn antwoord gebruikte ook luchthavendirecteur Van Eeckhoutte mijn naam. Hij herhaalde daarbij hetgeen hij eerder al in de pers beweerde: “ik wil hethier nog eens klaar en duidelijk herhalen: Bart Caron heeft mij nooit cijfers over helikopters gevraagd!”.

Gravend in mijn mailbox vind ik echter het bewijs van het tegendeel. Op 23 november 2009 stuurde ik een mail aan ondervoorzitter van de luchthaven en schepen Jean de Bethune met een rits vragen over de luchthaven, onder andere de specifieke vraag naar aparte cijfers van helikopterverkeer. Hij stuurde de mail door naar de directeur met het verzoek mijn vraag te beantwoorden. Een week later kreeg ik via schepen de Bethune het antwoord binnen. Daarin stond letterlijk te lezen: ‘Wat de helicoptervluchten (sic) betreft: deze worden niet apart geteld.’

Geconfronteerd met het antwoord van de minister op mijn vraag, kan Stefaan Van Eeckhoutte uiteraard niet langer volhouden dat hij de aparte cijfers van het helikopterverkeer niet heeft; deze worden immers verplicht apart bijgehouden. Nu kan ik aannemen dat de luchthavendirecteur vergeten was dat ik ooit de cijfers opvroeg. Dat hij echter bewust liegt en cijfers achterhoudt, niet alleen tegenover mij, maar ook tegenover zijn eigen bestuurder, is onaanvaardbaar.
Ik vraag mij vooral af waarom de cijfers niet bekend mochten geraken.
Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger - gemeenteraadslid


► 20 februari 2012  
HELIKOPTERBEDRIJVEN IN WEVELGEM BESCHIKKEN NIET OVER EEN VERGUNNING
90% van alle helikopterverkeer in Wevelgem gebeurt onwettig. Dit is de conclusie na de infovergadering voor omwonenden.
Het is reeds langer een doorn in het oog van de omwonenden:  nieuwe helikopterbedrijven schieten als paddenstoelen op in de industriezone naast het vliegveld.
STB-Copter, Heli Business, ... bieden opleidingen & luchtdopen aan, maar minister Schauvliege van milieu formuleert het duidelijk in het Vlaams Parlement:
"Er zijn mijn diensten geen aparte vergunningen voor een helihaven bekend die toelaten dat helikopters ook opstijgen buiten de vergunde locatie."  en
"Van een afzonderlijke helihaven naast het vliegveld is in de aanvraag of in de plannen geen sprake".
Lees hier voor de volledige interpellatie met de vragen en de antwoorden die Bart Caron, volksvertegenwoordiger voor "Groen" bij het Vlaams Parlement, op 16 november gesteld heeft aan ministers Schauvliege en Crevits.

Nadat directeur Stefaan Van Eeckhoutte eerder nog ontkend had dat er helikopters zouden opstijgen vanop de naburige private terreinen rond het vliegveld, gaven Yves Debaere (gedeputeerde bij de provincie) en Peter Douchy (voorzitter van de W.I.V.) nu toe dat er een probleem is.  Maar ze verklaarden in één adem dat dit probleem volledig buiten de bevoegdheid ligt van de vliegveldoverheid... "Dat de helikopterbedrijven opereren zonder vergunning is hùn probleem, niet dat van de W.I.V. "  (Wat natuurlijk onzin is, aangezien alle (?) onwettige vluchten aankomen op het vliegveld, om daarna "gecontroleerd" weer te vertrekken.)
De W.I.V. en de helikopterbedrijven spelen duidelijk onder één hoedje.
De AVW - Actiegroep Vliegveld Wevelgem - dient vandaag klacht in bij de Luchtvaartpolitie van Wevelgem. Eerder deden ze dat ook al bij de diensten van minister Schauvliege, minister Crevits en bij de Bestendige Deputatie.
Wordt vervolgd.

Lees hier de volledige tussenkomst van de actiegroep tijdens de jaarlijkse infovergadering voor omwonenden.► 01 februari 20
12

Belangrijke mededeling voor de omwonenden en de geïnteresseerdenmaandag, 20 februari 2012 om 19.00 h (local time) INFOVERGADERING VOOR OMWONENDEN 
Hou deze datum vrij zodat je erbij kunt zijn.
Het belooft dit jaar een bijzonder leerrijke en interessante bijeenkomst te worden...
Allen daarheen!

 

► 06 januari 2012
Jaarresultaten voor 2011:  HET VERHAAL VAN DE SCHONE SCHIJN  of "The show must go on!"
Vliegveld Wevelgem publiceerde deze week zijn jaarresultaten voor 2011. En zoals kon verwacht worden zijn deze, zoals elk jaar trouwens, bijzonder euforisch:
19% meer internationale zakenreizigers, vergeleken met 2010...
En daar knelt het schoentje:  2010 was wat betreft de zakenvluchten het meest dramatische jaar in de geschiedenis van het vliegveld. Nooit waren er toen minder zakenvluchten.
Logisch, voorspelbaar en bijzonder misleidend dat er nu vooruitgang werd geboekt.
Maar... er is niet de minste reden tot optimisme:  Zakenluchthaven Wevelgem trappelt ter plaatse.
Het ene jaar stijgt het aantal (zaken-)passagiers met enkele %; het andere jaar noteren we dan weer een terugval. De gekende jo-jo-beweging met als eindresultaat "nul".
Zo belooft de huidige financiële en economische crisis voor 2012 alvast weinig goeds...
Ons schemaatje ziet er zo uit:

PROFESSIONELE VLIEGBEWEGINGEN zakenverkeer

jaar   nationaal internationaal   totaal
2006  1578   3083  4661
2007    1837  3652  5489
2008   2098  3522  5620
2009   1415  2223  3638
2010  1373   2050  3423
2011  1438  2421  3859

Vergeleken met het jaar 2008 betekent dit:
    nationaal:  - 31,5%
   
internationaal:  - 31,3%
   
totaal: - 31,4%     
           

PROFESSIONELE PASSAGIERS zakenverkeer

jaar   nationaal internationaal   totaal
2006  3226   11268  14494
2007    3576  14767  18343
2008   3974  13974  17948
2009   2576    8705  11281
2010  2801     8705  11674
2011  3033  10546  13579

Vergeleken met het jaar 2008 betekent dit:
    nationaal:  - 23,7%
   
internationaal:  - 24,6%
   
totaal: - 24,4%   

Conclusie:  Er is helemaal geen reden om euforisch te gaan doen. Er is nauwelijks sprake van herstel, laat staan van groei!


Volgende pagina...